Integrale zorg

Het geheel van activiteiten die tot doel hebben alle processen in een instelling die van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg, zodanig te sturen en te borgen dat de zorg de kwaliteit heeft die men met elkaar nastreeft.
Gevonden op http://glossarium.regieraad.nl/Integrale_zorg
Geen exacte overeenkomst gevonden.