Zoek op

integreren

[rechtswetenschap] in een eenheid, bijv. samenleving, opgaan…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekinte.html#14973

integreren

Eng: integration [rechtsfilosofie] inburgering in de Nederlandse samenleving. Bijv. minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie wil al sinds …
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekinte.html#14972

integreren

integreren werkw.Uitspraak:   [ɪntəˈxrerə(n)] Verbuigingen:   integreerde (verl.tijd enkelv.) Toon alle vervoegingen 1) je zo ontwikkelen dat je past in een andere groep, met name in een maatschappij waar je geen of onvoldoende deel van was Verbuigingen:&nbs...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/integreren

integreren

samenvoegen tot een geheel vb: in deze school zijn alle afdelingen geïntegreerd
ergens deel van gaan uitmaken vb: de immigranten moeten snel integreren in de maatschappij
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=integreren

Integreren

In Nederland willen we dat iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Het is gewenst dat immigranten de Nederlandse taal kennen. En andere Nederlandse gewoonten. Zo kunnen ze zich gemakkelijker thuis voelen in Nederland.
De nieuwe Nederlanders brengen zelf ook cultuurelementen mee. Denk aan, eten, kleding en muziek. Het mengsel van b...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10665

integreren

Het berekenen van de inhoud of het oppervlak van een figuur of lichaam door zulks als som van een zeer groot aantal zeer kleine stukjes of deeltjes te beschouwen. Het resultaat van een integratie heet integraal. Integreren is wiskundig gezien min of meer het omgekeerde van differentiëren, en heeft aldus in de wiskunde een veel wijdere toepass...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=5719

Integreren

Het maken, groeien of opnemen in een groter geheel. Het tot een eenheid maken. In de maatschappij speelt dit bij het samenleven van meerdere culturen die door migratie op hetzelfde gebied wonen. (Z: cultuur -- multicultureel). Ook hier geldt dat iedereen zich alleen maar aan het libertarisch grondprincipe hoeft te houden en alles komt goed. Dan maa...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Integreren

Studententaal; tot een geheel, een eenheid worden
Gevonden op http://npcwin.home.xs4all.nl/specials/cursist/page_studententaal.htm

integreren

wiskunde functie die een gegeven functie als afgeleide heeft (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/integreren

integreren

volledig maken, tot een geheel samenvoegen
Jaar van herkomst: 1775 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

INTEGREREN

1) Een worden 2) Eenworden 3) Gebruiken onder de knie krijgen 4) Heeft geïntegreerd 5) In een eenheid opgaan 6) In het geheel doen opgaan 7) Samengaan 8) Samenvloeien 9) Samenvoegen 10) Volledig maken 11) Zich aanpassen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTEGREREN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.