interventie

de interventie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪntər'vɛn(t)si] Verbuigingen:   interventie|s (meerv.) actieve handeling om een probleem op te lossen Voorbeelden:   `grootschalige interventie door de GGD bij de uitbraak van de infectieziekte`, `door inter...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/interventie

interventie

ongevraagde bemoeienis, het tussenbeide komen vb: door zijn interventie is de ruzie bijgelegd Synoniemen: inmenging tussenkomst
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=interventie

Interventie

Uiterste koers waarbij centrale banken verplicht zijn door steunaankopen of -verkopen de wisselkoers van hun munt te beïnvloeden.
Gevonden op http://www.economische-begrippen.nl/interventie/

interventie

• [medisch] ingreep.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/interventie

Interventie

Een interventie is een tussenkomst van een staat of land in de aangelegenheden op binnenlands vlak van een andere staat of land. Een interventie kan zowel gebeuren door politieke, economische of militaire motieven. Meestal zal de huidige regering van het te interveniëren land hiertoe vragende partij zijn. De interventie wordt niet als wettelijk aa
Gevonden op http://www.encyclopex.com/interventie/

interventie

ingrijpen, inmenging, bemiddeling, tussenkomst
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/interventie

Interventie

Ingreep op de geld- of valutamarkt door één of meer Centrale Banken om de koers van een valuta te steunen.
Gevonden op http://www.aegon.nl/zakelijk/asset-management/beleggen-abc/i

interventie

betekent dat er in het vrije spel van vraag en aanbod wordt ingegrepen. Dit kan bijvoorbeeld door de overheid gebeuren ingeval van het stellen van een maximumprijs, of naast de overheid ook door bijvoorbeeld een veilingbestuur ingeval van een
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip08.htm

interventie

Onder Interventie verstaan we de aan- of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt, waardoor de koers van de eigen valuta en de ruimte op de geldmarkt wordt beïnvloed. ( > valutahandel > algemeen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/interventie.htm

interventie

Bemoeienis met de interne aangelegenheden van een staat op grond van principes van internationaal recht, gewoonterecht, humanitaire overwegingen e.d. Indien interventie op deze gronden gerechtvaardigd kan worden is er geen sprake van inmenging. In het internationaal recht is interventie de aanduiding van de bemoeienis van een staat met een conflict
Gevonden op http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1272

Interventie

Ingreep bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in een bedrijfsruimte met verhoogd stralingsniveau. Interventie wordt voorbereid met de hulp van het personeel belast met de stralingsbescherming en staat tijdens het verloop ervan voortdurend onder controle.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

interventie

medische tussenkomst, zoals een behandeling of een ingreep. synoniem: tussenkomst
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

interventie

In een situatie ingrijpen om te zorgen dat iets verandert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

interventie

ingreep
Gevonden op http://dieren-ehbo.nl/index.php?option=com_dbquery&limitstart=100&Itemid=48

Interventie

Ingreep op de geld- of valutamarkt door één of meer Centrale Banken om de koers van een valuta te steunen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Interventie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Interventie``] Tusschenkomst van eenen staat in de binnenlandsche aangelegenheden van eenen anderen staat
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0010.htm

INTERVENTIE

1) Bemoeienis 2) Bemiddeling 3) Ingreep 4) Inmenging 5) Mediatie 6) Tussenkomst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTERVENTIE/1

interventie

tussenkomst
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/interventie

interventie

tussenkomst
Gevonden op http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/trefwoordenlijst_tcm5-8625.pdf

interventie

Def.: tussenkomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

interventie

tussenkomst; (medische) ingreep, behandeling; verpleegkundige , een gerichte activiteit die de verpleegkundige namens of voor een persoon of groep verricht op basis van de verpleegkundige diagnose en die de persoon of groep niet zelf kan verrichten; chirurgie, ingreep, na gebleken inoperabiliteit van een tumor en daarop volgend chemotherapeutische
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

Interventie

Aan- of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt, waardoor de koers van de eigen valuta en de ruimte op de geldmarkt wordt beinvloed.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/interventie

interventie

(militair recht) tussenkomst. Bijv. de Europese Unie onderneemt haar tweede militaire operatie buiten haar grondgebied. Ze vindt plaats in Congo. De militaire ~ zou 4 maanden duren, er zouden van 800 tot 3000 manschappen bij betrokken zijn. (2006)
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

interventie

(voeging en tussenkomst / voegen en tussenkomen / gevoegd en tussengekomen / interventie / interveniëren / geïntervenieerd) (`joinder`) (burgerlijk procesrecht) de persoon die belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding kan bij incidentele conclusie vorderen zich daarin te mogen voegen of daarin te mogen tus
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

interventie

tussenkomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064
Geen exacte overeenkomst gevonden.