Zoek op

Intrigant

Let op: Spelling van 1858 vol listen en streken, arglistig; een intrigant, een vriend van kuiperijen, een arglistige. Intrigue, verwikkeling, knoop (van een tooneelspel), kuiperij, heimelijke streek; intrigues, omwegen, draaijerijen, streken. Intrigueren, kunstgrepen in het werk stellen, met slinksche s...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Intrigant

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-er, -st), indringend, vol listen en streken, arglistig.
~, m. (-en), indringer, arglistig mens.
*...GUE,
*...GE, v. (-s), verwikkeling; knoop (van een tooneelstuk enz.); kuiperij, listige streek; hij gaat met -s om, hij maakt gebruik van slinksche streken...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

intrigant

de intrigant zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɪntriˈxɑnt] Verbuigingen:   intrigant|en (meerv.) iemand die op stiekeme wijze en door mensen te manipuleren zijn zin probeert te krijgen Voorbeeld:   `Je kunt hem niet vertrouwen, hij is een echte intrigant.`...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/intrigant

Intrigant

Een intrigant is iemand die gebruikmaakt van intriges om op slinkse wijze zijn doel te bereiken. Dit betekent dat hij doelbewust verdeeldheid zaait of conflicten en ruzies veroorzaakt. De motivatie en methoden van de intrigant kunnen uiteenlopen, maar in vrijwel alle gevallen zal de intrigant ervoor zorgen zelf niet rechtstreeks bij een conflict b...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Intrigant

intrigant

iemand die op slinkse wijze te werk gaat
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

intrigant

arglistig mens (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/intrigant

intrigant

arglistig mens
Jaar van herkomst: 1795 (WNT klanteren )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

INTRIGANT

1) Agitator 2) Arglistig 3) Arglistig mens 4) Arglistige kuiper 5) Complotteur 6) Eerzuchtig persoon 7) Indringer 8) Knoeier 9) Konkelaar 10) Konkelend 11) Kuipend 12) Kuiper 13) Onderkruiper 14) Opruier 15) Opstoker 16) Samenzweer 17) Stokebrand 18) Stoker 19) Streber 20) Tweedrachtzaaier 21) Vriend van kuiperijen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTRIGANT/1

INTRIGANT

1) Agitator 2) Arglistig 3) Arglistig mens 4) Arglistige kuiper 5) Complotteur 6) Eerzuchtig persoon 7) Indringer 8) Knoeier 9) Konkelaar 10) Konkelend 11) Kuiper 12) Onderkruiper 13) Opruier 14) Opstoker 15) Stokebrand 16) Stoker 17) Streber 18) Tweedrachtzaaier
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTRIGANT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.