Zoek op

inventaris

Eng: estate [zakenrecht] het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boek…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekins.html#14798

inventaris

groei en conjunctuur, markten en prijzen - Latijn: inventaris = `wat men aantreft`. Allerlei roerende zaken van een bedrijf, die niet onder een specif…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcoaut.html#1329

inventaris

de inventaris zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɪnvɛnˈtarɪs] Verbuigingen:   inventaris|sen (meerv.) alle spullen in een gebouw, of een lijst daarvan Voorbeeld:   `winkelinventaris` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'inventaris
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inventaris

inventaris

Fr: les meubles et objets / l`inventaire [zakenrecht] het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zak…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBehum.html#3536

inventaris

Term uit de archivistiek en bibliografie voor een systematisch ingedeeld geheel van beschrijvingen van de bestanddelen van een archief (archief-1) of van (onderdelen van de) handschriften aanwezig in een ...
Gevonden op
http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Inventaris

Staat van bezittingen en schulden gespecificeerd naar hoeveelheid en soort, al dan niet met de eraan toegekende waarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

Inventaris

Zie: Ontsluiten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

Inventaris

Let op: Spelling van 1858 eene lijst van voorhanden voorwerpen in een huis, vaartuig, enz.; boedelbeschrijving; beneficie van inventaris, voorregt van boedelbeschrijving. Inventariëren, inventariseren, zulk eene lijst maken; boedelbeschrijven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Inventaris

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (sen), lijst van voorwerpen (aanwezig in een huis, op een schip enz.); zulk eene lijst door een bevoegd beambte opgemaakt; boedelbeschrijving; onder benefice van -, onder voorregt van boedelbeschrijving.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik inventariseerde, heb geïnventariseerd), een in...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

Inventaris

Een doorgaans systematisch ingedeeld overzicht van de inhoud van een archief met daarin meestal de geschiedenis van de archiefvormer en-of van het archief en een specificatie van de verschillende onderdelen (inventarisnummers).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11093

Inventaris

Een inventaris is een lijst of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats gemaakt volgens een vaste procedure. Het opmaken van een inventaris heet inventariseren. Zo is de inventaris van een bedrijf een opsomming van gedane investeringen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden aanwezig in dat bedrijf, bij het einde van een boekj...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inventaris

inventaris

boedelbeschrijving (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inventaris

inventaris

alle spullen van een huis of bedrijf vb: deze kast hoort bij de inventaris van deze zaak
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inventaris

inventaris

boedelbeschrijving
Jaar van herkomst: 1450 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

INVENTARIS

1) Aanwezige goederen 2) Boedel 3) Boedelceel 4) Boedellijst 5) Boeltje 6) Huisraad 7) Inboedel 8) Staat van bezittingen 9) Winkelgoed
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INVENTARIS/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.