Zoek op

jeeste, geeste of yeeste

Middelnederlandse benaming voor teksten, zowel in rijm als in proza, waarin waar gebeurde feiten (Lat. (res) gesta, Fr. chanson de geste) worden beschreven. De term wordt zowel voor historiografische,...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.