Zoek op

Jus soli

Jus soli (ook ius soli of ius loci) is een Latijnse uitdrukking dewelke "het recht van de grond" betekent. Jus soli is een rechtsbeginsel volgens hetwelke de nationaliteit van een persoon wordt bepaald door de plaats waar hij of zij is geboren. Dit rechtsbeginsel wordt vooral toegepast op het Amerikaanse continent, onder andere in Argentinië, B.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Jus_soli

jus soli

Rechtsbeginsel. De nationaliteit wordt bepaald door de plaats waar iemand wordt geboren. In tegenstelling tot jus sanguinis.
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/content/uitleg/jus-soli/
Geen exacte overeenkomst gevonden.