Zoek op

KAATS

1) Bal 2) Fleer 3) Klap 4) Nabootsing van een geluid 5) Onbesliste slag bij kaatsen 6) Plaats waar de kaatsbal valt 7) Slag 8) Sportterm 9) Term bij balspel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KAATS/1

kaats

onbeslist punt, wanneer een opgeslagen bal door de tegenpartij zodanig wordt geretourneerd dat hij in het vak van het opslaande team blijft liggen, op een plaats die vervolgens wordt gemarkeerd door een wit of een rood blokje
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/kaats

Kaats

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. plaats waar de (kaats)bal valt; de -winnen, - teekenen, - missen.
~BAAN, v. (...anen), ruimte waarin gekaatst wordt.
~BAL, m. (-len).
~DAK, o. (-en).
~EN, ow. [gelijkvloeiend] (ik kaatste, heb gekaatst), een bal heen en weder of elkander toewerpen; zie BAL.
~ER, m. (-s),
~STER, v. (-s)...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

kaats

Een kaats is een schuur zonder zolder, gedekt met een lessenaarsdak. De ondersteunende houtconstructie bestaat slechts uit een aantal jukken, waarvan de dakliggers onder een betrekkelijk flauwe helling, door middel van zwiepingen aan de stijlen zijn verbonden, als een eenvoudige en snelle oplossing. De constructie van een kaats vereiste daarom wein...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065
Geen exacte overeenkomst gevonden.