Zoek op

kadastraal plan

Grootschalige kaart waarop de grenzen van grondeigendom en de betreffende perceelnummers staan aangegeven. Opm: De perceelnummers komen overeen met de nummers in de bijbehorende (1) kadastrale legger. In Nederland worden kadastrale plans vervaardigd op schalen tussen 1:1000 en 1:5000. Syn: kadasterkaart; kadastrale kaart. Engels: cadastral plan F.....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770
Geen exacte overeenkomst gevonden.