Zoek op

kanselier

kanselier zelfst.naamw. een verkorte term voor bondskanselier    Voorbeeld: `Toen w:Adolf Hitler|Hitler in 1933 kanselier van Duitsland werd, was dat het begin van het einde van de Duitse democratie `het hoofd van een kanselarij    Voorbeeld: `Reeds de Romeinse keizers hadden...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/kanselier

KANSELIER

1) Ambt bij een consulaat 2) Ambt bij het consulaat 3) Ambtenaar bij een consulaat 4) Ambtenaar van een kanselarij 5) De eerste minister 6) Eerste minister in duitsland 7) Eerste minister van vorsten 8) Eerste staatsdienaar 9) Eertijds eerste minister van vorsten 10) Functie 11) Hoofd van een consulaat 12) Hoogste regeringsdienaar van een vorst 13)...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KANSELIER/1

Kanselier

[Duitsland] - Het kanselierschap is een Duitse politieke functie die reeds bestond in het koninkrijk Pruisen en in het eerste Duitse Keizerrijk, het Heilige Roomse Rijk. De taken en bevoegdheden van een kanselier zijn vergelijkbaar met de Nederlandse benamingen: minister-president, eerste minister of premier. Aangezien Duit...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanselier_(Duitsland)

Kanselier

[historisch] - Een kanselier (Latijn: cancellarius) was het hoofd van een kanselarij (Latijn: cancellaria), het bureau waar de oorkondes en andere documenten van een bepaalde vorst of andere bestuurlijke instelling werden opgesteld, bezegeld en uitgevaardigd. Vaak was de kanselier tegelijk een hoge adviseur van de vorst en ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanselier_(historisch)

kanselier

hoogwaardigheidsbekleder
Jaar van herkomst: 1293 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Kanselier

Let op: Spelling van 1858 het hoofd eener kanselarij, die de geregtelijke stukken uitvaardigt; van daar ook: rijks- of staatskanselier
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

kanselier

hoogste ambtenaar (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kanselier

kanselier

hoofd van een kanselarij.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10439
Geen exacte overeenkomst gevonden.