Zoek op

kastanjes uit het vuur halen

Spreekwoorden: (1914) De kastanjes uit het vuur halen,
d.w.z. een gevaarlijken arbeid verrichten voor een ander, die zich zelven buiten schot houdt en er het voordeel van geniet; hd. die Kastanien aus dem Feuer holen; fr. tirer les marrons du feu; eng. to pull the chestnuts out of the fire; ‘de keutels voor een ande...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1104.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.