Zoek op

kenmerken

Verwijst meestal naar karakteristieken van individuele voorwerpen, onderdelen of eenheden, meestal uitdrukkingen die worden gebruikt om het ding te beschrijven. Vaak voor de hand liggend hoewel niet kwantificeerbaar volgens een vastgestelde norm.
Categorie: Kenmerken en Eigenschappen > kenmerken en eigenschappen naar algemeen type.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Kenmerken

Uit `De lagere vaktalen: De steenbakkerstaal` 1914 eigenschappen van den gebakken metselsteen: gaar en gaaf - vast - vlak - hard - weldoorbakken - dichtgesloten- helderklinkend - eenigszins glasachtig.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

kenmerken

noemen waar je iemand of iets aan kunt herkennen vb: die behulpzaamheid kenmerkte hem
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kenmerken

kenmerken

•een herkenningspunt ergens van zijn. • tweede betekenisomschrijving •:"Zin met het 'paginawoord' in de tweede betekenis erin." • enz.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/kenmerken

kenmerken

kenmerken werkw.Uitspraak:   [ˈkɛnmɛrkə(n)] Verbuigingen:   kenmerkte (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gekenmerkt (volt.deelw.) een kenmerk zijn waardoor iets of iemand herkenbaar is Voorbeelden:   `Die tijd kenmerkte zich door de hoop...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kenmerken

KENMERKEN

1) Aanduiden 2) Aangeven 3) Behoren tot een zekere categorie 4) Het aanwezig zijn 5) Karakteriseren 6) Kenschetsen 7) Kentekenen 8) Markeren 9) Onderscheiden 10) Onderscheidend bepalen 11) Stempelen 12) Tekenen 13) Tekenend bepalen 14) Typeren
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KENMERKEN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.