Zoek op

Ketenomkering

Het organiseren van de keten vanuit de reële en individuele vraag en niet op basis van een voorspelde of veronderstelde behoefte. Bij ketenomkering ligt de nadruk niet langer ligt op efficiëntie maar juist op effectiviteit; het zo goed mogelijk voldoen aan de wensen van de consument, klant, gebruiker of cliënt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10183

Ketenomkering

Activiteiten in de keten worden primair bepaald door de vraag van de klant en niet door het aanbod.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10198
Geen exacte overeenkomst gevonden.