Zoek op

kind

mens die nog niet volwassen is vb: zij hebben twee kinderen
zo blij als een kind [heel erg blij]
hij is een kind van zijn tijd [hij past precies in die tijd]
je moet het kind niet met het badwater weggooien [tegelijk met het slechte ook het goede weggooien]
Kjeld is het kind van de rekening [hij is het sla...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kind

kind

vaak in begraafboek als aanduiding van een doodgeboren kind, zonder voornaam begraven met alleen de naam van de vader en soms de moeder
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

kind

De leeftijd waarop men nog als kind (minderjarige) geldt staat niet absoluut vast. Het recht om aan verkiezingen deel te nemen begint in veel landen met 18 jaar, het recht gekozen te worden met 21 jaar, maar er bestaan ook andere minimumleeftijden. Verscheidene internationale verdragen bevatten bepalingen over de rechten van het kind. Die zijn gebu...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Kind

spontaan, naïef, eenvoudig, eerlijk, vertrouwen, jeugd, speels, eenvoudige genoegens, worden als een kind, rijke kinderzegen.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Kind

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-eren, -ers), zoon, dochter; [figuurlijk] voortbrengsel, spruit, loot; van een - bevallen, in de kraam komen; een meisje met - maken, haar bezwangeren; ik ben geen -, niet onnoozel; hij is geen - meer, reeds bejaard; neen mijn -! mijn waarde! tot of als eigen - aannemen; de -eren Israels, het joodsche v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Kind

Een kind is een directe afstammeling van een persoon. Een zoon of een dochter. Onder omstandigheden kan een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of een adoptie soms wordt gelijkgesteld met biologische afstamming. Juridisch en fiscaal gezien kunnen ook stiefkinderen en pleegkinderen gelijk worden gesteld met eigen kinderen.
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/kind/

kind

het kind zelfst.naamw.Uitspraak:   [kɪnt] Verbuigingen:   kind|eren (meerv.) 1) jong persoon die nog niet volwassen is Voorbeeld:   `Buiten spelen kinderen op straat.`geen kind hebben aan  (geen last hebben van (iemand)) `Hij zit zo lief te sp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kind

kind

Het kind met het badwater weggooien. Met het slechte tegelijkertijd ook het goede afdanken. Een oude variant hiervan is: Men zal 't kind niet mettet bed uytschudden. Kind noch kraai hebben. Geen familie hebben, niemand hebben om voor te zorgen, zelfs geen waakzaam dier. Kraai is 'het gekraai van de haan'. Vroeger stond de haan in hoog aanzien, omd...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=333

Kind

[leeftijdsgroep] - Het Verdrag inzake de rechten van het kind omschrijft kinderen als iedereen onder de 18 jaar. In het alledaagse spraakgebruik spreekt men van kinderen tot een leeftijd van 12-14 jaar, waarna men `jongere` of `puber` genoemd wordt. De jeugd is de periode van jong-kind zijn, en ook de verzamelnaam voor de k...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kind_(leeftijdsgroep)

kind

jong mens (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kind

kind

jong mens, zoon of dochter
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

KIND

1) Afstammeling 2) Aver 3) Baby 4) Familielid 5) Geborene 6) Gezinslid 7) Gigant 8) Grom, grommetje 9) Jong meisje 10) Jong mens 11) Jonge leeftijdsgenoot 12) Jonge mens 13) Kleintje 14) Kleuter 15) Kriel 16) Kroost 17) Mens 18) Mens in onvolwassen staat 19) Nabestaande 20) Nageslacht 21) Nakomeling 22) Nazaat 23) Ontwikkelingsstadium van de mens 2...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KIND/1

KIND

1) Afstammeling 2) Aver 3) Baby 4) Familielid 5) Geborene 6) Gezinslid 7) Jong meisje 8) Jong mens 9) Jonge leeftijdsgenoot 10) Jonge mens 11) Kleintje 12) Kleuter 13) Kriel 14) Kroost 15) Mens 16) Mens in onvolwassen staat 17) Nabestaande 18) Nageslacht 19) Nakomeling 20) Nazaat 21) Ontwikkelingsstadium van de mens 22) Onvolwassen mens 23) Onvolwa...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KIND/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.