Zoek op

Klimaatfactoren

Klimaatverschillen op aarde worden verklaard door een aantal klimaatfactoren: 1. Geografische breedte: hoe dichter bij de evenaar, hoe warmer. 2. Ligging ten opzichte van water, zeeën of grote meren: luchtaanvoer van zee heeft een matigende invloed op het klimaat. In de zomer geeft deze lucht verkoeling, in de winter juist verwarming. 3. Hoogt...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/K.html

Klimaatfactoren

Verschillen in het weer tussen bepaalde gebieden zijn te verklaren door een aantal factoren: - geografische breedte: hoe dichter bij de evenaar, hoe warmer - ligging ten opzichte van water: de luchtaanvoer over water heeft een matigende invloed - hoogteligging: hoe hoger, hoe kouder - de wind- en zeestromen: voeren warme, koude, droge of vochtige l...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10296

klimaatfactoren

factoren die het klimaat in een bepaald gebied doen bepalen. Deze factoren veranderen niet.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10664
Geen exacte overeenkomst gevonden.