Zoek op

krediet

consumentengedrag: termijn om het geleende geldbedrag terug te betalen. bijv. de schuldenaar krijgt krediet tot 31 oktober ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=krediet

krediet

consumentenrecht: termijn om het geleende geldbedrag terug te betalen. bijv. de schuldenaar krijgt krediet tot 31 oktober ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=krediet

krediet

consumentenrecht: termijn om een geleend geldbedrag terug te betalen. Bijv. de schuldenaar krijgt krediet tot 31 oktober ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/krediet

krediet

(Latijn: credo = ik stel vertrouwen in) Gedoeld wordt op toekomstige betaling of terugbetaling. Al naargelang de bestemming spreekt men van productief of consumptief krediet.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/krediet

krediet

het krediet zelfst.naamw.Uitspraak:   [krəˈdit] Verbuigingen:   krediet|en (meerv.) 1) geldlening die je niet direct hoeft terug te betalen Voorbeeld:   `een doorlopend krediet bij de bank hebben` 2) vertrouwen dat iemand wekt (bij een and...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/krediet

Krediet

Geldlening. Dit kunnen zowel leningen bij een bank, instellingen of onderhandse leningen zijn.
Gevonden op https://www.finler.nl/krediet/

KREDIET

1) Aanzien 2) Afbetalingsregeling 3) Betalingsuitstel 4) Borg 5) Credit 6) Geldlening 7) Geloof 8) Geloofwaardigheid 9) Het verstrekken van kapitaal 10) Kapitaal dat men niet direct moet teruggeven 11) Leensom 12) Lening 13) Pof 14) Reutel 15) Schuld 16) Tegoed 17) Toegezegd geld 18) Uitstel 19) Uitstel van betaling 20) Verstrekking van kapitaal 21...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KREDIET/1

Krediet

Een krediet is een zeker kapitaal (meestal geld) dat aan iemand is verstrekt maar waar op een zekere termijn een dienst of terugbetaling voor verschuldigd is, dus eigenlijk een economische term voor lening. Een bankkrediet is een toezegging van de bank dat tot een bepaald bedrag, de kredietlimiet, geld kan worden geleend of geld kan worden opgenom...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Krediet

krediet

•een lening van geld.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/krediet

krediet

kopen waarbij de betaling achteraf plaatsvindt
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Krediet

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. zie CREDIET.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

Krediet

De som geld die een kredietgever aan een kredietnemer ter beschikking stelt onder beding van terugbetaling en meestal tegen vergoeding van rente. Er is ook sprake van krediet als geleverde goederen of diensten niet contant of vooruit worden betaald.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Krediet

Kredietverlening is een economische activiteit waarbij de kredietgever goederen of geldsommen ter beschikking stelt, die pas later door de kredietnemer zullen worden betaald of teruggestort.
Vooral banken, maar ook handelaars verlenen krediet.
Wanneer de bank een krediet toekent, betaalt de kredietnemer het nominaal bedrag van de lening terug...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

krediet

De mate waarin een persoon geld of goederen kan ontvangen voor betaling in de toekomst.
Categorie: Abstracte Begrippen > economische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

krediet

vertrouwen; lening, uitstel van betaling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/krediet

Krediet

Ander woord voor lening van bijvoorbeeld een bank aan een klant. Het is het uitlenen van geld aan iemand onder de afspraak dat die ander dat geld later terug betaalt.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/krediet

Krediet

Geld uitlenen aan iemand onder de afspraak dat die ander dat geld later terug betaalt {Algemene Economie}. Uitstel van betaling {Spreektaal}. Afspraak om enige tijd na de levering van goederen of diensten te betalen (meestal is er een maximale betalingstermijn aangegeven) {Financiering}. Lening van de bank tot een bepaald maximum; het bedrag kan .....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Krediet

Bij een krediet (lening) krijgt de kredietnemer (lener) het recht om over een bepaald bedrag (de kredietfaciliteit) te beschikken gedurende een bepaalde of zelfs een onbepaalde tijd.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_k.asp

krediet

geld dat je tijdelijk krijgt en dat je later terug moet betalen vb: hij kreeg voor die verbouwing een krediet van de bank Synoniem: lening
vertrouwen dat iemand uitstraalt vb: die leraar heeft veel krediet bij zijn leerlingen
op krediet kopen [kopen zonder meteen te hoeven betalen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=krediet

Krediet

1) Geld uitlenen aan iemand onder de afspraak dat die ander dat geld later terug betaalt {Algemene Economie}.
2) Uitstel van betaling {Spreektaal}.
3) Afspraak om enige tijd na de levering van goederen of diensten te betalen (meestal is er een maximale betalingstermijn aangegeven) {Financiering}.
4) Lening van de bank tot een bepaald maxim...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Krediet

[Nederlands] Lening
Gevonden op https://quizlet.com/94642079/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.