Zoek op

kuise Susanna

Spreekwoorden: (1914) Eene kuische Susanna.
Deze naam voor eene kuische vrouw is ontleend aan het verhaal, dat voorkomt in de apocriefe boeken, tweede aanhangsel op het boek Daniël; van een man sprekend, zegt men een kuische Jozef; zie Genesis 39, vs. 7-12.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2319.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.