Zoek op

kwelder

Begroeid buitendijks gebied langs de zeekust dat alleen met hoge vloed overstroomt, veelal in gebruik om schapen te weiden. Vaak vindt inpoldering plaats.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/kwelder

kwelder

kwelder zelfst.naamw. onbedijkt stuk drasland dat bij regelmaat blootstaat aan overstroming door zeewater bij hoog tij of stormvloed Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'kwelder' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van Op...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kwelder

KWELDER

1) Aangeslibd land 2) Aangewassen grond 3) Aanslibbing 4) Alluviale vorming 5) Buitendijks aangeslibd land 6) Buitendijks begroeid terrein 7) Buitendijks gelegen land langs de waddenzee 8) Buitendijks land 9) Buitendijks land langs waddenkust 10) Buitendijkse grond 11) Buitendijksgelegen land 12) Buitendijksland 13) Gors 14) Kardoes 15) Kweldergron...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KWELDER/1

Kwelder

Een kwelder (ook: gors, schor(re), schol of groeze-groes, de verschillende namen zijn regionaal) is een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt. Alleen bij erg hoge waterstanden komt hij blank te staan. De term wordt ook wel gebruikt voor een onbedijkte aangeslibde kleibank. Het grootste aaneengeslote...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwelder

kwelder

•onbedijkt stuk drasland dat bij regelmaat blootstaat aan overstroming door zeewater bij hoog tij of stormvloed.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/kwelder

Kwelder

Buitendijkse afzettingen van zand en slib met daarop een natuurlijk gevestigde vegetatie die bestand is tegen regelmatige overstromingen door zout water o.i.v. van het getij.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

kwelder

buitendijks land
Jaar van herkomst: 1830 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Kwelder

Let op: Spelling van 1858 buitendijksch land
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

kwelder

Buitendijks gebied langs de zeekust dat alleen nog bij zeer hoge vloed wordt overstroomd. In Zuidwest-Nederland is de term `schor` gebruikelijk.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

kwelder

Buitendijks gebied langs de zeekust dat begroeid is met zoutminnende flora en dat alleen bij zeer hoge vloed overstroomt. In Zeeland spreekt men van schor.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

kwelder

Begroeid kleigebied aan de kust dat alleen bij extra hoge waterstanden onder water loopt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

Kwelder

De kwelder is het buitendijks gelegen aangeslibd land dat begroeid is en met vloed niet meer onder water loopt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Kwelder

Volledig begroeide afzettingsvlakten in Noord Nederland die sporadisch door de zee worden overstroomd. In Zuid Nederland worden deze gebieden ‘Schor’ genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

kwelder

Buitendijks gebied langs de zeekust dat begroeid is met zoutminnende flora en dat alleen bij zeer hoge vloed overstroomt. In Zeeland spreekt men van schor.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Kwelder

Buitendijkse verlande gronden in het Waddengebied. Getijdengebied dat alleen overstroomd bij zeer hoge vloed (springvloed) en rijp is voor inpoldering. In Zeeland schor en in Zuid-Holland gors genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

kwelder

zie schor: Buitendijks gebied dat alleen bij uitzonderlijk hoog water overstroomt. Geheelbegroeide op- of aanwas. Elders in Nederland ook wel gors (met name Zuid-Holland) of kwelder (met name Friesland en Groningen) genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10423

Kwelder

Ook: gors of schor. (1) Het door afzettingen opgehoogd deel van een wad, waarvan het grootste deel alleen bij stormvloed onder water komt te staan. (2) Buitendijks land langs de zeekust.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

kwelder

intergetijdegebied dat alleen bij springvloed nog onderloopt (term uit het waddengebied, in Zeeland schorren, in Zuid Holland gorzen)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11171

kwelder

buitendijks land (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kwelder

kwelder

intergetijdegebied dat alleen bij springvloed nog onderloopt (term uit het waddengebied, in Zeeland Schorren, in Zuid Holland Gorzen)
Gevonden op http://www.kennisbank-waterbouw.nl/Glossary/printNL.php?subject=NLold

kwelder

kwelder:grasland onder invloed de getijden (schor, in Duits Queller).
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Kwelder

[Aardrijkskunde] Buitendijkse gronden aan zee, die alleen bij hoge vloed overstromen
Gevonden op https://quizlet.com/78499048/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.