Zoek op

kwijtschelding

financiële zaken: Overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, waarbij de schuldeiser van zijn vorderingsrecht afstand ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kwijtschelding

kwijtschelding

fiscaal recht: geen belasting hoeven te betalen omdat er te weinig inkomen of vermogen is om de belasting te kunnen betalen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=kwijtschelding

kwijtschelding

incasso: overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, waarbij de schuldeiser van zijn vorderingsrecht afstand doet. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=kwijtschelding

kwijtschelding

fiscaal recht: geen belasting hoeven betalen omdat er te weinig inkomen of vermogen is om de fiscus te kunnen betalen of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kwijtschelding

kwijtschelding

incasso: overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, waarbij de schuldeiser van zijn vorderingsrecht afstand doet. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kwijtschelding

Kwijtschelding

Kwijtschelding is het vrijwillig prijsgeven van een vordering op iemand. Meestal is de reden hiervan dat het met deze (rechts)persoon financieel zo slecht gaat, dat het bijna zeker is dat deze toch niet zal betalen. Er blijft een zogenaamde natuurlijke verbintenis over. Kwijtschelding krijgt men niet zomaar. Bedrijven zijn niet snel geneigd dit te...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwijtschelding

Kwijtschelding

Rechtshandeling waarbij een schuldeiser zijn schuldenaar van diens verplichtingen ontslaat en waardoor de schuld teniet gaat zonder dat er wordt betaald. Is gelijkgesteld met schenking.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Kwijtschelding

Een vrijstelling voor de Zuiveringsheffing, Verontreinigingsheffing en Watersysteemheffing Ingezetenen
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Kwijtschelding

Kwijtschelding betekent dat in bepaalde situaties de belastingbetaler vrijgesteld wordt van belastingplicht.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11058
Geen exacte overeenkomst gevonden.