Zoek op

last

[overeenkomstenrecht] rechtshandeling die de lasthebber namens de lastgever moet verrichten krachtens de overeenkomst van opdracht (lastgeving)…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=last

last

(mv.) [zakenrecht] keerzijde van een zakelijk recht. Bijv. erfdienstbaarheid Art 70 Boek 5 BW - Zie ook zakelijk recht / zakelijke rechten…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=last

last

[burenrecht] verplichting om op, boven of onder het dienende of heersende erf iets te dulden of niet te doen. Bijv. het recht van overpad op grond waa…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=last

last

(mv.) Fr: la charge / (pl.) les charges [zakenrecht] keerzijde van een zakelijk recht. Bijv. erfdienstbaarheid Zie ook…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBekla.html#3747

last

de last zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [lɑst] Verbuigingen:   last|en (meerv.) 1) iets zwaars dat je moet dragen of ondervinden Voorbeelden:   `lastdieren`, `De loonadministratie is een zware last voor bedrijven.` 2) iets dat je moet betal...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/last

last

[Vergeten woorden] (m.) 1) gebrek, onvolkomenheid, fout
2) beschadiging [? last ‘iets dat zwaar is’, = Gronings last (in lasteg), Noors last, ~ laster, lagen ‘verwijten’, laken, lak ‘gebrekkig’, lak ‘gebrek’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Last

Oude gewichts- of inhoudsmaat. Rond de 17e eeuw werd de grootte van schepen uitgedrukt in deze inhoudsmaat. De zeegaande schepen waren niet groot; zo'n honderd tot tweehonderd last, welke je gelijk kan stellen aan de huidige inhoudsmaat van twee bruto registerton (2 x 2,83m³). Voor de gewichtsmaat l...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipl.htm#last

last

wat je stoort of belemmert vb: in de zomer hebben we last van vliegen
hij is mij niet tot last [hij stoort of belemmert mij niet]
een loden last [een zware druk]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=last

last

inhoudsmaat voor graan, 1 last = ca. 3010 ltr. Na 1820 is 3000 ltr. aangehouden inhoudsmaat voor haring, 1 (zee)last = ca. 1694 ltr. 1 (gepakte)last = ca 1452 ltr.
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Last

kojang. GM2: 1 last = 20 pikol (circa 1250 kilogram). K: gewoonlijk 3000 pond.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Last

Let op: Spelling van 1858 Nederlandsche maat voor drooge waren, 30 mud bevattende. Op schepen houdt een last 2 tonnen, ieder van 2000 pond
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Last

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [bijvoorbeeld] ), (-en), zwaar voorwerp; zwaarte; [figuurlijk] iets moeijelijks dat men te verrigten heeft; iets waardoor men gekweld of geplaagd wordt; vracht, lading; scheepslading; moeijelijkheid; nood, verlegenheid; opdragt, bevel, gebod; belasting, opcenten; overlast, hinder; [figuurlijk] druk; de -...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

Last

Uit `De lagere vaktalen: De molenaarstaal` 1914 is eene andere benaming voor einde.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Last

het gewicht van ca. twee scheepston, ongeveer 2.000 kg.
Gevonden op http://home.planet.nl/~eljee/L.htm

Last

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Last``] Zie Maten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

last

•iets wat een mens hindert. •duren, voortbestaan
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/last

last

Def.: 10.000 stuks haring.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

last

Def.: de vangstquotum voor garnalen per vaartuig.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

last

Def.: twee ton gewicht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Last

Een last is een voorwerp dat je omhoog tilt. Dit kun je doen met een hefboom of een katrol.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10959

last

[Nederlands] gewicht
Gevonden op https://quizlet.com/24322570/nederlands-flash-cards/

Last

opdracht.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Last

[volume] - Een last was een oude inhoudsmaat van schepen, bedoeld om er het laadvermogen in uit te drukken, maar ook wel een aanduiding van een maat of gewicht van een scheepslading. Bij de visserij, met name bij de vleetvisserij op haring, was de `last` een indicatie van de door een bomschuit en een buis, later door een sl...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Last_(volume)

Last

[Agitation Free] - Last. was het derde en eigenlijk laatste muziekalbum van Agitation Free. Daarna verschenen wel nog opnamen die over waren gebleven en er kwamen diverse reünies. Ook van dit album verschenen in de compact disctijdperk meerdere heruitgaven. De heruitgave van Spalax (de eerste) had de hoes direct overgezet ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Last_(Agitation_Free)

last

vracht; hinder; opdracht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/last
Geen exacte overeenkomst gevonden.