Zoek op

legitimeren

privacyrecht: zich identificeren. Bijv. de politie hield de man staande, hij moest zich ~. Van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/legitimeren

legitimeren

rechtswetenschap: toestaan of goedkeuren; rechtvaardigen. Bijv. de burgemeester vond het gebruik van geweld door de politie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/legitimeren

legitimeren

I legitimeren werkw.Uitspraak:   [lexitiˈmerə(n)] Verbuigingen:   legitimeerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gelegitimeerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen zeggen waarom iets juist is Voorbeeld:   `een ontvoering legitimeren`Synon...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/legitimeren

LEGITIMEREN

1) Als echt erkennen 2) Echt verklaren 3) Echten 4) Rechtvaardigen 5) Vaststellen 6) Wettig maken 7) Wettigen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEGITIMEREN/1

legitimeren

wettigen
Jaar van herkomst: 1540 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

legitimeren

bewijzen dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

Legitimeren

Legitimeren is het bewijzen van identiteit. Wie zich moet legitimeren moet aan kunnen tonen dat hij de persoon is voor wie hij zich uitgeeft. Mensen kunnen dit doen door hun identiteitskaart (ID-kaart), paspoort of rijbewijs te tonen. Legitimeren betekent hetzelfde als identificeren: iemand moet zijn identiteit kunnen bewijzen. In Nederland is iede...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Legitimeren

legitimeren

voor echt verklaren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/legitimeren

legitimeren

een bewijs tonen waaruit blijkt dat je bent wie je zegt te zijn vb: bij de ontvangst van het pakje moest ik me legitimeren
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=legitimeren

Legitimeren

Wettig verklaren
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.