Legitimiteit

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Wettigheid. Wettelijke basis van een staat om macht uit te oefenen over de burgers.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

legitimiteit

rechtmatigheid, wettigheid
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/legitimiteit

LEGITIMITEIT

1) Echtheid betreffende de geboorte 2) Echtheid met betrekking to de geboorte 3) Gewettigdheid 4) Rechtmatigheid 5) Wettigheid van regering of geboorte 6) Wettigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEGITIMITEIT/1

legitimiteit

(legitimity ) (algemene rechtsleer) vaak persoonlijke beleving van hetgeen wettelijk is of waarvoor in de maatschappij een groot draagvlak bestaat. Bijv. de ~ van het militair ingrijpen in Irak. (2006)
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

legitimiteit

(legitiem / legitimiteit / legitimeren / gelegitimeerd) (rechtswetenschap) `toestaan of goedkeuren; rechtvaardigen. Bijv. de burgemeester vond het gebruik van geweld door de politie ~.` Gerelateerde termen: legitieme portie / wettelijk erfdeel
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Legitimiteit

[politiek] - Legitimiteit is het recht van de heerser om te regeren. Deze heerser kan een persoon of een regeringscollege zijn. Volgens de socioloog Max Weber zijn er drie vormen van gezag. Charismatisch gezag is gebaseerd op de persoonlijke kwaliteiten van de leider, terwijl traditioneel gezag is gebaseerd op gewoontes en
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Legitimiteit_(politiek)
Geen exacte overeenkomst gevonden.