Zoek op

legitimiteit

Eng: legitimity algemene rechtsleer - vaak persoonlijke beleving van hetgeen wettelijk is of waarvoor in de maatschappij een groot draagvlak bestaat. B…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=legitimiteit

legitimiteit

[rechtswetenschap] toestaan of goedkeuren; rechtvaardigen. Bijv. de burgemeester vond het gebruik van geweld door de politie ~ Zie ook legitieme porti…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=legitimiteit

Legitimiteit

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Wettigheid. Wettelijke basis van een staat om macht uit te oefenen over de burgers.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

legitimiteit

[Nederlands] wettigheid
Gevonden op https://quizlet.com/125388961/nederlands-flash-cards/

Legitimiteit

[politiek] - Legitimiteit is het recht van de heerser om te regeren. Deze heerser kan een persoon of een regeringscollege zijn. Volgens de socioloog Max Weber zijn er drie vormen van gezag. Charismatisch gezag is gebaseerd op de persoonlijke kwaliteiten van de leider, terwijl traditioneel gezag is gebaseerd op gewoontes en ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Legitimiteit_(politiek)

LEGITIMITEIT

1) Echtheid betreffende de geboorte 2) Echtheid met betrekking to de geboorte 3) Gewettigdheid 4) Rechtmatigheid 5) Wettigheid 6) Wettigheid van regering of geboorte
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEGITIMITEIT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.