Zoek op

leiderschap

onderdeel van de inundatieorganisatie, verantwoordelijk voor de inundaties in een bepaald gebied; ook wel een aanduiding van het bedoelde gebied
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

Leiderschap

Initiatief en verantwoordelijkheid nemen om een verandering op gang en verankerd te krijgen, waaronder het geven van richting en ruimte, het creëren van duidelijkheid in diffuse situaties en relaties alsmede het helder en beeldend communiceren van de noodzaak en consequenties van beoogde veranderingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10183

Leiderschap

Onmisbaar element om ware veranderingen te realiseren. Kan op élk nivo en in elke functie getoond worden. Niet te verwarren met machtspolitiek, stijfkoppigheid of haantjesgedrag.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10278

Leiderschap

Onderdeel van de inundatieorganisatie, verantwoordelijk voor de inundaties in een bepaald gebied; ook wel een aanduiding van het bedoelde gebied.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/l/leiderschap.htm

leiderschap

het leiderschap zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈlɛidərsxɑp] het leider-zijn Voorbeeld:   `Onder haar leiderschap zijn veel resultaten geboekt.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'leiderschap' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/leiderschap

Leiderschap

Tonen van vaardigheden die betrekking hebben op het uitzetten van een beleid en het daarop inrichten van de organisatie. Persoonlijke betrokkenheid en voorbeeldgedrag zijn essentiële kenmerken van leiderschap. Leiding is aanwezig op elk niveau in de organisatie, maar vanuit kwaliteitsperspectief is een speciaal soort leiderschap nodig: situationee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Leiderschap

Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Vaak is dit iemand die een leidinggevende positie heeft binnen de desbetreffende groep, maar dit is geen vereiste. Dit is voor een belangrijk deel een psychologisch proces, waarbij informatie door leiders en medewerkers wordt verwer...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap is de positie die een leider in een bepaalde groep neemt. De leider probeert de beoogde doelen te bereiken, en de leden van de groep handelen onder zijn verantwoordelijkheid. Iemand die het leiderschap op zich neemt moet beslissingen nemen, problemen oplossen, plannen, organiseren, relaties ontwikkelen en mensen beïnvloeden. Een goede ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Leiderschap

LEIDERSCHAP

1) Aanvoerderschap
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEIDERSCHAP/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.