Zoek op

levensbeschouwing

samenhangende ideeën over wat belangrijk is in het leven vb: hij heeft de katholieke levensbeschouwing
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=levensbeschouwing

Levensbeschouwing

Met levensbeschouwing bedoelen we de manier waarop iemand over het leven denkt; wat hij belangrijk vindt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Levensbeschouwing

Opvatting over het leven (de waarde ervan en het wezen ervan)
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/levensbeschouwing.html

levensbeschouwing

godsdienst; humanisme
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Levensbeschouwing

opvatting omtrent het leven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Levensbeschouwing

[Levensbeschouwing] Het geheel van levensvragen en antwoorden daarop. Ook: naar het leven (alles wat bestaat) kijken ('schouwen') en daar een mening bij hebben.
Gevonden op https://quizlet.com/104021329/levensbeschouwing-flash-cards/

levensbeschouwing

[Levensbeschouwing] De levensbeschouwing van een afzonderlijk persoon; levensvragen en antwoorden van een individueel persoon
Gevonden op https://quizlet.com/103842266/begrippen-hoofdstuk-1-flash-cards/

levensbeschouwing

de levensbeschouwing zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['levə(n)zbəsxɑuwɪŋ] Verbuigingen:   levensbeschouwing|en (meerv.) het geheel van opvattingen dat je hebt over het leven en over de manier waarop je het beste kunt leven Voorbeeld:   `Iedereen is welk...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/levensbeschouwing

Levensbeschouwing

[Godsdienst] De manier waarop men naar het leven kijkt. Al dan niet goddelijk of spiritueel
Gevonden op https://quizlet.com/109384706/examen-godsdienst-flash-cards/

Levensbeschouwing

Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Een term die erop lijkt is filosofie, alhoewel filosofie vooral een gerichte levensbeschouwelijke activiteit op rationele grondslag is. Levensbeschouwingen echter kunnen ook een minder rationele basis hebben. Zo is het mogeli...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Levensbeschouwing

Levensbeschouwing

Levensbeschouwing is de manier waarop iemand naar het leven kijkt en wat zijn visie hierop is. Het wordt op veel middelbare scholen als vak gegeven. Bij levensbeschouwing gaat het erom wat het leven voor een persoon betekent, welke waarde iemand geeft aan het leven en hoe een persoon zijn leven wil invullen. Mensen kunnen een eigen levensbeschouwin...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Levensbeschouwing

LEVENSBESCHOUWING

1) Filosofie 2) Leervak op school 3) Levensopvatting 4) Levensovertuiging 5) Wereldbeschouwing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LEVENSBESCHOUWING/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.