liquiditeitsbegroting

de ramingen van de toekomstige inkomsten en uitgaven,(de geldstroom),teneinde de kaspositie aan het einde van een bepaalde periode te kunnen begroten
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting

Schematisch overzicht van de in een bepaalde periode verwachte verschuivingen in de liquiditeitspositie als gevolg van inkomende en uitgaande betalingen. Het doel van een liquiditeitsbegroting is te kunnen zien wanneer men geld tekort komt en wanneer men geld overhoudt. Op basis van de liquiditeitsbegroting kan een ondernemer zijn of haar financier
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Liquiditeitsbegroting

In de liquiditeitsbegroting gaat het om alle in- en uitgaande geldstromen. Dus ook om bedragen die geen kosten of baten zijn, zoals de ontvangen en af te dragen BTW, het aantrekken van een extra lening of het doen van investeringen. De liquiditeitsbegroting geeft aan hoe over het jaar genomen de geldstromen door je bedrijf lopen. Mede afhankelijk v
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is een prognose van de inkomsten en uitgaven van een organisatie voor een komende periode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10640

Liquiditeitsbegroting

Overzicht van alle verwachte ontvangsten en uitgaven in de komende periode. Het zijn schattingen van de toekomstige inkomsten en uitgaven.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/liquiditeitsbegroting

liquiditeitsbegroting

(ondernemingsrecht) overzicht van te verwachten ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode.
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting (synoniem: cashflowbegroting) is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven van een onderneming voor een bepaalde periode (meestal per kwartaal) en wordt gebruikt in de bedrijfseconomie. Een liquiditeitsbegroting geeft een bedrijf inzicht in de financiële situatie zoals de mogelijkheid om te kunnen investeren
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Liquiditeitsbegroting
Geen exacte overeenkomst gevonden.