Zoek op

Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek is het doen van een systematische studie op basis van wetenschappelijke literatuur en andere documenten om een wetenschappelijke vraagstelling te beantwoorden. == Van analyseren tot selecteren == Eerste fase: analyseren en afbakenen van de vraag. Tweede fase: het bepalen van de informatiebronnen waarvan verwacht wordt dat er vo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuuronderzoek

literatuuronderzoek

[Maatschappijwetenschappen] de onderzoeker blijft als het ware achter zijn bureau zitten ('bureaustudies'), waarbij de beschikbare wetenschappelijke literatuur over de desbetreffende probleemstelling wordt geanalyseerd, opnieuw wordt geordend, in het licht van een nieuwe theorie wordt geplaatst en dergelijke
Gevonden op https://quizlet.com/12940392/mw-inl-hoofdstuk-3-onderzoek-doen-bij-sociale-
Geen exacte overeenkomst gevonden.