Zoek op

liturgie

De samenhangende `voorschriften` voor het vieren van het geloof en de bijeenkomsten. Binnen één gelovige stroming bestaat Natuurkunde enkele generaties meestal een eigen liturgie. Zo is er een duidelijk onderscheid te maken tussen de katholieke en de protestantse liturgie, maar ook tussen die van de oosterse en de westerse kerken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Liturgie

Let op: Spelling van 1858 kerkformulier, kerkplegtigheid. Liturgiek, leer der inrigting van de openbare godsdienst
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

liturgie

dienst van orde (volgorde van de eredienst in de Katholieke kerk
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Liturgie

Het geheel van de kerkelijke eredienst.
Zie ook: exultet, ritus.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Liturgie

alle gebeden, ceremoniën en handelingen die bij een kerkdienst horen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

liturgie

de liturgie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [litʏr'xi] Verbuigingen:   liturgie|ën (meerv.) reeks van gebeden, handelingen en gezangen na elkaar waaruit een kerkdienst bestaat Voorbeeld:   `paasliturgie` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/liturgie

Liturgie

Gr. 'litourgia', openbare dienst, openbaar werk: de eredienst die in de rooms-katholieke en oosterse kerktraditie volgens vaste voorschriften wordt voltrokken.Maaswerk, opengewerkte stenen platen die als versiering in het spitsboogvlak van een gotisch venster zijn aangebracht. Het wordt later ook gebruikt bij puntgevels, wanden en andere vlakken. ...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

liturgie

(Grieks: leitourgia = dienst van het volk) Eredienst. De collectieve en individuele uitdrukking en vormgeving van geloof in rituelen, woorden en tekens. Binnen de christelijke geloofsgemeenschap behoren vanouds sacramenten, gebeden en liederen, schriftlezing en prediking tot de samenstellende elementen van de liturgie.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=1034

liturgie

eredienst
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Liturgie

Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst uitmaken. Zo spreekt men bijvoorbeeld over de katholieke liturgie, de oosterse liturgie, etc. ==Geschiedenis== === Oude Griekenland === Het woord is afgeleid van het Oudgriekse woord λειτουργία (leitourgia), dat "volksdienst" betekent. In de.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Liturgie

liturgie

geheel van handelingen voor de eredienst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

liturgie

het geheel van voorgeschreven handelingen voor een religieuze ceremonie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/liturgie

liturgie

gebeden en ceremoniën van eredienst
Jaar van herkomst: 1639 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

LITURGIE

1) Cultus 2) Dienst 3) Gebeden 4) Godsdienstige handeling 5) Godsdienstplechtigheid 6) Handboek voor de eredienst 7) Heilige handeling 8) Kerkceremoniën 9) Kerkdienst 10) Kerkelijk gebruik 11) Kerkelijke orde van dienst 12) Kerkelijke plechtigheid 13) Kerkgebruik 14) Orde van de openbare eredienst 15) Orde van dienst 16) Orde van openbare erediens...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LITURGIE/1

LITURGIE

1) Cultus 2) Dienst 3) Gebeden 4) Godsdienstige handeling 5) Godsdienstplechtigheid 6) Handboek voor de eredienst 7) Heilige handeling 8) Kerkceremoniën 9) Kerkdienst 10) Kerkelijk gebruik 11) Kerkelijke orde van dienst 12) Kerkelijke plechtigheid 13) Kerkgebruik 14) Orde van de openbare eredienst 15) Orde van dienst 16) Orde van openbare erediens...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/LITURGIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.