Zoek op

locatiebeleid

Vanaf de vierde nota RO heeft de rijksoverheid een locatiebeleid. Nieuwe bedrijfsterreinen moeten goed bereikbaar zijn. De overheid streeft er naar om meer mensen uit de auto te krijgen en meer in het openbaar vervoer. A+B-locaties mogen alleen worden ontwikkeld als ze goed met openbaar vervoer bereikbaar zijn. Het aantal autoparkeerplaatsen wat is...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Locatiebeleid

een ruimtelijk beleid waarbij een centrumfunctie of bedrijf consequent wordt toegewezen aan de meest geschikte locatie (en vice versa). Dat gebeurt door de karakteristieken en de vestigingsvoorwaarden van de centrumfunctie of het bedrijf af te stemmen op de eigenschappen en de draagkracht van de locatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654
Geen exacte overeenkomst gevonden.