Zoek op

maat

I de maat zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [mat] Verbuigingen:   maten (meerv.) iemand met wie je iets samen doet of met wie je bevriend bent Voorbeelden:   `met een stel maten naar het café`, `Mijn maat hield de ladder vast en ik klom naar boven.`Synoniemen...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/maat

maat

(mv.) [advocatuur] partners of eigenaren van een advocatenkantoor Zie ook bestuurders / directeuren patroon / (mv.) patroons…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboeklog.html#15715

maat

zie metrum
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Maat

Hooiland in het Eemland.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Maat

Categorie: Egyptisch Maat was de Egyptische godin van waarheid, gerechtigheid en eendracht. Ze was een dochter van de zonnegod Ra en leidde het oordelen van de doden in de troonzaal van Osiris. Alle overledenen moesten voor 42 rechters verschijnen en opbiechten aan welke misdaden ze zich schuldig hadden gemaakt. Hun zielen werden daarbij gewogen op...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10499

Maat

Egyptische godinnen: Godin van gerechtigheid en eendracht
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10526

Maat

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (maten), lichamelijke grootte van iets of [iemand] ; hulpmiddel om er mede te meten; vlakte-, lengte-, inhouds-; plan, ontwerp, schets; hoeveelheid in eene maat bevat, eene volle -, eene goede -; strook (waarmede kleermakers, schoenmakers enz. de maat nemen); maatstok; letterzettersgereedschap; tijdwijzi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Maat

Uit `De lagere vaktalen: De leerlooiers-, zadelmakers- en schoenmakerstaal` 1914 papieren reepken waar men de hoogte van den voet, aan den wrijf en den hiel mee vaststelt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

maat

• [m] kameraad, makker, metgezel, vriend. • [m] (in het kaartspel) partner. • [f] - [m] (gestandaardiseerde) eenheid van lengte, oppervlakte of inhoud. • [f] - [m] juiste afmeting, geschikt formaat: "software op maat", "onder de maat". • [f] - [m] aanduiding van de grootte van een kledingstuk of schoen: "een maatje te groot". • [f] - [m...
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/maat

Maat

De regelmatige afwisseling van lange en korte, of geaccentueerde en ongeaccentueerde klankgroepen Ook metrum genoemd Soms wijkt een dichter, in overeenstemming met het zinsritme, van het maatschema af om extra nadruk op een woord te kunnen leggen en om te voorkomen dat het vers in een dreun zou ontaarden Welke maat de dichter kiest, hangt af van de...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

maat

hoe groot het is vb: welke maat schoenen heb je?
ik neem de maat [ik meet]
met mate [niet te veel]
hij kan geen maat houden [neemt altijd teveel]
dat is onder de maat [onvoldoende]
met twee maten meten [verschillende normen gebruiken]
de maat is vol [ik neem het niet langer]
in h...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=maat

Maät

Zij is de godin van de orde en waarheid, regelmaat en recht. In sommige religieuze visies is ze de dochter van Re, en de echtgenote van Thot, maar ze maakt geen echt deel uit van het goden gezelschap. Ze is meer een symbolische kracht. Het hart van een dode werd volgens het dodenboek ook gewogen op een weegschaal, met aan de ene kant het hart, en a...
Gevonden op http://people.zeelandnet.nl/jakkes/

Maät

Zij is de godin van de orde en waarheid, regelmaat en recht. In sommige religieuze visies is ze de dochter van Re, en de echtgenote van Thot, maar ze maakt geen echt deel uit van het goden gezelschap. Ze is meer een symbolische kracht. Het hart van een dode werd volgens het dodenboek ook gewogen op een weegschaal, met aan de ene kant het hart, en a...
Gevonden op http://users.skynet.be/mijnpaginas/goden.htm

Maat

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Maat``] Zie Onderofficieren
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0014.htm

Maat

Lichtmatroos aan boord van een zeilend passagiersschip. De BBZ organiseert speciale matencursussen van twee maanden, voor mensen die als maat aan boord van een charterschip willen gaan varen. Ook beschikt men over een vacaturebank voor mensen die werk zoeken als schipper, stuurman of maat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

maat

[muziek] Als je muziek hoort, en je tikt met je voet met regelmatige tikken het tempo mee, dan merk je dat om de zoveel tellen (tikken) er een accent voorkomt. Bij een mars is dat om de twee tellen: EEN twee, EEN twee, enz. Bij een wals zijn het er drie: EEN twee drie, EEN twee drie, enz. Bij de meeste pop en jazz zijn het er vier: EEN twee drie vi...
Gevonden op http://www.popschoolmaastricht.nl/college_tempo_maat_ritme.php?menu=menuMuz

Maät

[Godsdienst] Godin van de gerechtigheid en waarheid
Gevonden op https://quizlet.com/126124605/godsdienst-flash-cards/

maat

In een muziekstuk de regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde noten van allerlei tijdsduur. Ze bepalen de ritmische structuur. Elke maat duurt een bepaald aantal tellen, die worden verdeeld over de noten in de maat. Zo ontstaan maatsoorten. Die wordt aan het begin van het stuk aangegeven door twee getallen boven elkaar. Het boven...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=8382

Maat

Verdeling van muziek in gelijke stukjes. Elk stukje (maat) bestaat uit evenveel tellen. In een notenbalk wordt een maat afgescheiden met een maatstreep
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

Maät

Maät of Ma`at is in het Oude Egypte de aanduiding van het concept van waarheid, stabiliteit en rechtvaardigheid en kosmische orde. Het komt reeds in het 3e millennium v.Chr. in teksten voor. Maät wordt vanaf het Middenrijk de maatstaf voor de hoofdrol van de farao: de kosmische orde handhaven voor de vruchtbaarheid van het land en zijn bewoners....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Maät

Maat

[wiskunde] - In de maattheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een maat intuïtief gesproken een afbeelding die een grootte, volume of kans toekent aan objecten. Het resultaat is steeds positief of eventueel 0. Meer formeel gezien is een maat op een verzameling een systematische manier om aan elke geschikte deelverzamel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Maat_(wiskunde)

Maat

[muziek] - Maat of metrum (Grieks: μετρον, maat) is de regelmatige wijze waarop in de muziek de geaccentueerde en ongeaccentueerde delen elkaar afwisselen. De basis wordt daarbij gevormd door een metrum waarin de beklemtoonde en onbeklemtoonde delen elkaar om en om afwisselen, zoals bij de klok met slinger: tík, tak,...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Maat_(muziek)

maat

1> in het algemeen: een collega. 2> persoon waarmee men samen het beroep uitoefent; een maatschap is aangegaan. Beide termen zijn geen echte binnenvaarttermen. In de visserij is het werken in maatschap echter nog vrij gebruikelijk, terwijl dit elders niet vaak meer voorkomt. Derhalve kan men betekenis 2 toch ook als binnenvaartterm aanmerken
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=m

maat

afmeting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/maat1

maat

afmeting - Jaar van herkomst: 1210-1226 (Slicher )
indeling in de muziek - Jaar van herkomst: 1644 (WNT )
metgezel - Jaar van herkomst: 1546 (Naembouck )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.