marginale toetsing

Beperkte toetsing bij administratieve rechtspraak, waarbij de rechter niet treedt in beleidsvragen doch slechts nagaat of de overheid in het gegeven geval in redelijkheid aldus kon handelen. De rechter respecteert daarmee de beleidsmarge van de beslisser wiens besluit wordt getoetst
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/marginale toetsing

marginale toetsing

(marginale toetsing / marginale beleidstoetsing) (marginal review) (staatsrecht) rechterlijke toetsing of de overheid of bindend adviseur in redelijkheid tot haar/zijn beslissing heeft kunnen komen. De rechter gaat dus niet inhoudelijk toetsen of, anders gezegd, `op de stoel van het bestuur of bindend adviseur zitten`. Gerelateerd
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

marginale toetsing

De manier waarop een rechter een besluit van de overheid toetst. Hij of zij beoordeelt niet of een overheidsbesluit wat betreft de inhoud juist is, maar of het besluit op de juiste manier tot stand is gekomen. Door deze manier van toetsing blijft de rechter buiten de bevoegdheden van het bestuursorgaan dat het besluit nam. Dit orgaan blijft zo dus
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9854

Marginale toetsing

Marginale toetsing betekent dat een rechter nagaat of de overheid een besluit in een gegeven geval in redelijkheid - gelet op de daarbij betrokken belangen - had mogen nemen. Zij beoordeelt dan niet de inhoud van het besluit zelf, maar kijkt alleen of het op de juiste manier tot stand is gekomen. Daarmee treedt ze niet in de bevoegdheid van degene
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Marginale_toetsing
Geen exacte overeenkomst gevonden.