Zoek op

marginale toetsing

staatsrecht: rechterlijke toetsing of de overheid of bindend adviseur in redelijkheid tot haar/zijn beslissing heeft kunnen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=marginale toetsing

marginale toetsing

staatsrecht: rechterlijke toetsing of de overheid of bindend adviseur in redelijkheid tot haar/zijn beslissing heeft kunnen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/marginale toetsing

marginale toetsing

De manier waarop een rechter een besluit van de overheid toetst. Hij of zij beoordeelt niet of een overheidsbesluit wat betreft de inhoud juist is, maar of het besluit op de juiste manier tot stand is gekomen. Door deze manier van toetsing blijft de rechter buiten de bevoegdheden van het bestuursorgaan dat het besluit nam. Dit orgaan blijft zo dus...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9854

Marginale toetsing

Marginale toetsing betekent dat een rechter nagaat of de overheid een besluit in een gegeven geval in redelijkheid - gelet op de daarbij betrokken belangen - had mogen nemen. Zij beoordeelt dan niet de inhoud van het besluit zelf, maar kijkt alleen of het op de juiste manier tot stand is gekomen. Daarmee treedt ze niet in de bevoegdheid van degene...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Marginale_toetsing
Geen exacte overeenkomst gevonden.