Zoek op

marktmechanisme

markten en prijzen: Mechanisme waarbij door de ontmoeting van collectieve vraag en aanbod prijzen tot stand komen die richtsnoer ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=marktmechanisme

marktmechanisme

economie: het verschijnsel of de wetmatigheid dat de markt vanzelf zorgt voor voldoende vraag en aanbod en daardoor voor ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/marktmechanisme

Marktmechanisme

Als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod. Hierbij werkt de prijs als signaal tussen vragers en aanbieders, en wel zodanig dat er evenwicht tussen vraag en aanbod ontstaat. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/marktmechanisme.

marktmechanisme

[Maatschappijwetenschappen] de wet van vraag en aanbod bepaalt het succes van een krant of tijdschrift
Gevonden op https://quizlet.com/12866846/mm-hoofdstuk-4-de-pers-flash-cards/

marktmechanisme

het marktmechanisme zelfst.naamw.Uitspraak:   ['mɑrktmexanɪsmə] Verbuigingen:   marktmechanisme|n, marktmechanisme|s (meerv.) mechanisme waarin vraag en aanbod bepalen welke producten worden geproduceerd economie Voorbeeld:   `voorstanders van het pure v...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/marktmechanisme

Marktmechanisme

Marktmechanisme is het vrije spel van vraag en aanbod in een economie. Dit verschijnsel of deze wetmatigheid zorgt ervoor dat de markt vanzelf zorgt voor voldoende afstemming tussen de gevraagde en aangeboden hoeveelheid producten en diensten. De prijs van een goed speelt hierbij de voornaamste rol. Marktmechanisme wordt ook wel Prijsmechanisme gen...
Gevonden op https://www.finler.nl/marktmechanisme/

marktmechanisme

(prijsmechanisme) is het mechanisme dat het allocatieprobleem oplost door middel van het vrije spel van vraag en aanbod.Zie ook prijs- en marktmechanisme.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.