Zoek op

matrix

Meervoud; matrices. Een stel getallen gerangschikt in de vorm van horizontale rijen en verticale kolommen, waarvoor als geheel bepaalde rekenregels gelden die in diverse opzichten van die van gewone getallen verschillen, in andere weer daarmee overeenkomen. Het is gebleken dat zulke abstracte wiskundige constructies in allerlei onderdelen van de na...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/matrix

matrix

de matrix zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['matrɪks] Verbuigingen:   ma|trices (meerv.) rechthoekige, schematische tekening met getallen of symbolen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'matrix' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/matrix

MATRIX

1) Amerikaanse scienefictionfilm 2) Deel van het lichaam 3) Getallenschema 4) Holle gietvorm 5) Kiemlaag 6) Matrijs 7) Nagelbed 8) Soort tabel 9) Tabel 10) Tabel die bestaat uit rijen en kolommen 11) Tabel met twee coordinaten 12) Tabel met twee coördinaten 13) Wiskundige tabel 14) Wiskundige term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MATRIX/1

Matrix

Matrix (meervoud matrices) kan betrekking hebben op: ==Wetenschap== ==Overig== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Matrix

Matrix

[geologie] - Met matrix wordt in de geologie, en met name in de sedimentologie en petrologie, bedoeld: "de fijnkorrelige of fijnkristallijne grondmassa van een gesteente die de ruimte tussen de korrels of kristallen opvult". ==Eigenschappen== De matrix van gesteente kan bestaan uit verschillende mineralen, maar meestal best...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Matrix_(geologie)

Matrix

[materiaalkunde] - Een matrix is een algemene chemisch-materiaalkundige term voor een materiaal of een stof dat als raamwerk dient, ter ondersteuning of ter omringing van een ander materiaal of stof. Een voorbeeld van een matrix is een polymeer in een vezelversterkte kunststof. Terwijl de vezels in de kunststof zorgen voor ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Matrix_(materiaalkunde)

Matrix

[wiskunde] - In de lineaire algebra, een deelgebied van de wiskunde, is een matrix (meervoud: matrices) een rechthoekig getallenschema. De gebruikelijke voorstelling van zo`n rechthoekig schema is met een zijde in de schrijfrichting en de andere loodrecht daarop, zodat de getallen geordend zijn in rijen en kolommen. De matr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Matrix_(wiskunde)

matrix

In het beheer van radioactieve afvalstoffen betekent matrix een niet radioactief materiaal dat gebruikt wordt om afvalstoffen te immobiliseren. Voorbeelden zijn cement, bitumen en glas.
Gevonden op http://www.belgoprocess.be/

matrix

getallenschema
Jaar van herkomst: 1919 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

matrix

1. moederweefsel waaruit een orgaan, tumor of ander weefsel ontstaat 2. plaats van oorsprong
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Matrix

Hulpmiddel voor het vereenvoudigen van weergave en berekening van meerdimensionale verhoudingen tussen data die in veelvoudige afhankelijkheid van elkaar staan
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10372

Matrix

In zijn algemeenheid een twee-dimensionaal stelsel dat een belangrijk wiskundig hulpmiddel is voor het oplossen van stelsels van vergelijkingen. In de elektronica wordt dit begrip gebruikt voor het aanduiden van een schakeling, die bestaat uit x horizontale lijnen en y verticale lijnen en waartussen op bepaalde kruispunten verbindingen worden aange...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

Matrix

Radioactief afval wordt in de regel pas door insluiting in een matrix geschikt voor definitieve opslag. De stabiliteit van de matrixmaterialen wordt daarbij aangepast aan de vereisten voor elke soort afval, bijvoorbeeld radiotoxiciteit, vervalwarmte, halveringstijd e.a. Criteria voor de matrixinsluiting zijn: chemische bestendigheid tegen uitloging...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691

matrix

getallenschema (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/matrix

matrix

matrix:dominant onderdeel van een landschapsmozaïek; in de wiskunde een geordend systeem van waarden
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Matrix

Verwijst meestal naar een tweedimensionale reeks van CCD-elementen. Zie ook Matrix-CCD.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Matrix

Een tabel met twee ingangen. Ook wel kruistabel.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.