Zoek op

mediaan

mediaan zelfst.naamw. wiskunde zwaartelijn; lijn die een hoekpunt van een driehoek verbindt met het midden van de overstaande zijde wiskunde middelste van een gesorteerde rij getallen, dan wel het gemiddelde van de twee middelste getallen Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'med...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mediaan

MEDIAAN

1) Drukletter 2) Drukletter van een gemiddelde grootte 3) Drukletter van gemiddelde grootte 4) Formaat drukpapier 5) Letterkorps 6) Lettersoort 7) Middelgroot 8) Middellijn 9) Middelste waarde in een groep van getallen 10) Op de middellijn 11) Papierformaat 12) Typografische maat 13) Zwaartelijn 14) Zwaartelijn in een driehoek
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MEDIAAN/1

mediaan

• [wiskunde] zwaartelijn; lijn die een hoekpunt van een driehoek verbindt met het midden van de overstaande zijde. • [wiskunde] middelste van een gesorteerde rij getallen, dan wel het gemiddelde van de twee middelste getallen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/mediaan

mediaan

middelste getal van een serie waarnemingen die op volgorde van klein naar groot gezet zijn.
Gevonden op http://wiskunde.ebrodesign.com/index.php?gr=7&id=29

Mediaan

Let op: Spelling (deels) uit 1864: of
~PAPIER, o. [zeker, zekere] papiersoort; groot -, klein -, groot - post, klein - post, druk-.
~, of
~LETTER, v. soort drukletter.
~ADER, v. (-s), middelader van den arm.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Mediaan

Let op: Spelling van 1858 grooter dan gewoonlijk, middelgroot; mediaan-octaaf, groot octaaf; mediaan-papier, groot papier; mediaan-ader, groote bloedader aan het gewricht van den elleboog
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

mediaan

1. iets dat op de middenlijn ligt 2. gemiddelde
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Mediaan

De mediaan is de middelste waarde in een groep van getallen. In een serie met 1, 7, 8, 11, 29, 44, en 59, is 11 is de mediaan. ( > beleggen > analyse > technisch > algemeen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/mediaan.htm

mediaan

De mediaan is het midden van een verdeling, dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% erboven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10423

mediaan

De middelste waarde in een geordende reeks grootheden.
Categorie: Abstracte Begrippen > begrippen met betrekking tot de statistiek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Mediaan

De gemiddelde waarde van een meetkundige of wiskundige reeks. De mediaan van de reeks 1,2,3,4,5,6,7 is 4. 1+2+3+4+5+6+7=28 28-7=4
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

Mediaan

op de “middellijn” ( plaatsbepaling ).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10729

mediaan

Def.: aanduiding van die korrelgrootte van een korrelmassa waarboven, resp. waaronder 50% van de deeltjes ligt met een grotere, respectievelijk een kleinere afmeting - uitgedrukt in microns. Toelichting: De mediaan wordt in het terrein geschat of aan de hand van de zeefkromme bepaald
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

mediaan

Syn.: 50% percentiel Def.: de middelste Toelichting: Komt overeen met de 50% percentiel rekenwaarde
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Mediaan

Het middelste getal uit een serie van waarnemingen die op volgorde van klein naar groot gesorteerd zijn. Bijvoorbeeld: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Mediaan = 4. Als je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hebt zijn 4 en 5 de middelste, deze moet je dan bij elkaar optellen (4 + 5 = 9) en delen door 2 (9 : 2 = 4,5) en dat is dan het antwoord.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11172

Mediaan

In de middenlijn of in het midden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/25756144

Mediaan

Engels:Median op de middellijn
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/m

mediaan

Mediaan 1: Oud papierformaat (470 x 560 mm) dat voornamelijk in Nederland werd gebruikt. Klein mediaan is 400 x 550 mm en werd ook voornamelijk in Nederland gebruikt. Klik hier voor meer oude papierformaten. Mediaan 2: Oude benaming voor het lettercorps van 11 punten.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/mediaan

Mediaan

De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Dat wil zeggen dat 50% van de getallen onder de mediaan ligt en 50% van de getallen boven de mediaan. Het voordeel van een mediaan is dat deze minder gevoelig is voor uitbijters dan het gemiddelde.
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Mediaan

Op de middellijn
Gevonden op http://www.musculoskeletalmedicine.nl/index.php?option=com_content&view=art

Mediaan

Het getal dat het middelste cijfer vormt van een reeks van laag tot hoog gerangschikte getallen. Zie `Centrale tendentie`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

mediaan

[Wiskunde] middelste getal in een rij getallen op volgorde van groot naar klein
Gevonden op https://quizlet.com/116965012/wiskunde-h5-flash-cards/

Mediaan

[Literatuur] Beschrijvende statistische centrummaat: de waarde waaronder en waarboven evenveel scores vallen.
Gevonden op https://quizlet.com/36584850/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba

Mediaan

In het vlak gelegen dat het dier verdeelt in twee helften, die elkaars spiegelbeeld zijn.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon
Geen exacte overeenkomst gevonden.