Zoek op

meldingsplicht

producentengedrag: verplichting om een ontstane situatie of situatie die zal ontstaan bij het bevoegd gezag te melden. Bijv. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=meldingsplicht

meldingsplicht

rechtswetenschap: verplichting om een ontstane situatie of situatie die zal ontstaan bij het bevoegde gezag te melden. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=meldingsplicht

meldingsplicht

asielrecht: verplichting voor een vreemdeling om zich op vastgestelde tijden te melden bij de vreemdelingendienst. Dit komt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/meldingsplicht

MELDINGSPLICHT

1) Verplichting iets te melden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MELDINGSPLICHT/1

meldingsplicht

Als men is ontslagen, moet men zich binnen 24 uur melden bij de Bedrijfsvereniging waarbij het bedrijf is aangesloten en ook meteen naar het Gewestelijk Arbeidsbureau stappen om zich te jnelden voor een nieuwe job. Doet men dit niet, weigert men passend werk of zoekt men niet hard genoeg naar een andere baan, dan kan de uitkering worden ingetrokken...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Meldingsplicht

De notaris heeft verschillende wettelijke verplichtingen die hij of zij moet naleven. Een van die verplichtingen is de meldingsplicht. Notarissen moet op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering (WWFT) van terrorisme namelijk melding maken van (voorgenomen) ongebruikelijke geldtransacties. Deze melding maakt de notaris bij FIU-...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/meldingsplicht/
Geen exacte overeenkomst gevonden.