Zoek op

mimicry

de mimicry zelfst.naamw. (v.) Afbreekpatroon:   'mi - mi - cry Herkomst:   «Engels nabootsing van andere organismen biologie Voorbeeld:   `Bij de monarchvlinder doet zich een vorm van mimicry voor.`Synoniem:   navolging; camouflage SpellingCorr...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mimicry

MIMICRY

1) Beschermende kleuraanpassing 2) Camouflage 3) Kleuraanpassing 4) Nabootsing 5) Nabootsing van dieren door kleurverandering 6) Onzichtbaarmaking 7) Schutkleur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MIMICRY/1

mimicry

gelijkenis van bepaalde dieren en planten, door aanpassing van vorm, kleur of gedrag, met andere soorten of met zaken
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/mimicry

mimicry

of mimicrie
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

Mimicry

Bij mimicrie of mimicrae lijkt een dier of plant op een ander dier of plant, veel meer dan door toeval, levenswijze en gezamenlijke afstamming verwacht mocht worden. Een van beide soorten bootst de andere soort na. Er zijn verschillende soorten mimicrie, waarbij de belangrijkste zijn: Als een onderdeel van een dier een ander onderdeel nabootst, sp...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mimicry

Mimicry

[album] - == Nummers == == Meewerkende artiesten == Producer: Muzikanten: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mimicry_(album)

Mimicry

Let op: Spelling van 1914 nabootsing. Hieronder verstaat men het feit, dat dieren en in mindere mate ook planten in kleur of vorm op andere dieren, planten of zelfs levenlooze voorwerpen gelijken en wel zoo dat het onderscheid tusschen beiden niet onmiddellijk gezien wordt en dus het eene voor het andere kan worden gehouden. Dat eene dergeli...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

mimicry

camouflage
Jaar van herkomst: 1895 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Mimicry

Nabootsing bij dieren door het zich in vorm en kleur aanpassen aan andere dieren die voor de levensstrijd beter uitgerust zijn. Bijvoorbeeld de Valse Koraalslang maakt daar slim gebruik van. Deze slang is helemaal niet giftig maar tooit zich met de opvallende kleuren van de (echte) Koraalslang. Daardoor wordt hij met rustgelaten. Sommige vlinders d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10503

Mimicry

Verschijnsel waarbij dieren en planten zich voordoen alsof zij iets anders zijn, zodat hun belagers en-of prooien ze niet kunnen onderscheiden van hun omgeving, b.v. wandelend blad..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

mimicry

camouflage (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mimicry

Mimicry

Mimicry van Bates
Mimicry is het verschijnsel dat een soort lijkt op een andere, niet verwante soort en daar voordeel van heeft. Het is één van de vele gevallen van misleiding in de natuur. Andere gevallen zijn bijvoorbeeld camouflage (niet opvallen in de omgeving) of het nabootsten van plantendelen door dieren (bijvoorbeeld rupsen die op een...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000644.html

mimicry

de precieze gelijkenis van een bepaald organisme (imitator) ten opzichte van een andere soort of object (model) om een derde (operator-vijand) te bedriegen.
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=defini

mimicry

nabootsing van eigenschappen van ander organisme - Woordfeit: Bij sommige planten en dieren is het uiterlijk zodanig aangepast dat ze nauwelijks te zien zijn in hun omgeving: dit heet camouflage. Daarnaast zijn er planten en dieren die eigenschappen van een ander ? meestal sterker ? organisme nabootsen, om zo zelf sterker of juist onsmakelijker te ...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/mimicry.html

mimicry

verschijnsel dat een organisme in kleur, gedrag of vorm lijkt op een organisme van een andere soort, die niet gewild is als prooi. Vorm van adaptatie om het organisme te beschermen tegen predatie of vraat. Bijvoorbeeld: zweefvlieg lijkt op wesp.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.