Zoek op

minister-president

staatsrecht: voorzitter van de ministerraad en minister van Algemene Zaken. De ~ is ministerieel verantwoordelijk voor het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/minister-president

Minister-president

De minister-president - ook wel premier genoemd - is de voorzitter van de ministerraad. Hij beheert ook een eigen departement: het Ministerie van Algemene Zaken. De naam van de minister-president wordt bijna altijd verbonden aan de naam van het kabinet: het kabinet-Kok.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

minister president

staatsrecht: de voorzitter van de ministerraad. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/minister president

Minister-President

zie eerste minister.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Minister-president

de Minister-president is het hoofd van de Vlaamse regering. Hij is de voorzitter van de vergadering van de ministers, de ministerraad.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

minister-president

Ook wel premier. Is voorzitter van de ministerraad Hij coördineert in die functie het regeringsbeleid. Hoewel hij als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht heeft, heeft hij als 'gezicht' van de regering en lid van de Europese Raad een bijzondere positie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

minister-president

premier of voorzitter van de ministerraad
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

minister-president

Minder specifiek: kabinet
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/2462

minister-president

[Geschiedenis] Leider van de regering; wordt ook wel premier genoemd
Gevonden op https://quizlet.com/115584140/geschiedenis-flash-cards/

Minister-president

Een minister-president (mv: ministers-presidenten) is een particuliere benaming voor het hoofd van een soeverein orgaan, dat beschikt over uitvoerende macht van een staat of een deelstaat. Het is een regeringsleider of het hoofd van een regering. Het mag niet gaan over de voorzitter van een administratief of bestuurlijk orgaan, zoals provincies. D...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Minister-president

Minister-president

Een minister-president is de eerste minister die aan het hoofd staat van en leiding geeft aan een regering. De minister-president heeft de uitvoerende macht over een (deel)staat. Het belangrijkste synoniem van minister-president is premier. In sommige andere landen wordt dit synoniem gebruikt als aanduiding voor de eerste minister van de regering. ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Minister-president

minister-president

voorzitter van de ministerraad (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ministerpresident

minister-president

hoofd van de ministers, leider van de regering vb: op vrijdag geeft de minister-president een interview Synoniem: premier
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=minister-president

minister-president

voorzitter van de ministerraad
Jaar van herkomst: 1863 (WNT staatsman )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Minister-President

Zie `Eerste minister`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.