Zoek op

Modernisme

Stroming in de bouwkunst waarin men strakke sobere vormen hanteer;de gebouwen zien eruit als blokken of dozen en kunnen gebruikt worden als kantoren,huizen of hotels.
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/26780

modernisme

Verzamelnaam voor een aantal internationale stromingen in de cultuur van de eerste decennia van de 20e eeuw. Tot het modernisme worden gewoonlijk gerekend het expressionisme, het vitalisme, het fauvis...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Modernisme

In de zeventiende eeuw is de filosofische beweging van de Verlichting ontstaan. Over het algemeen wordt dit gezien als de start van het modernisme. De mens verklaart zichzelf auto- noom. Startend met zichzelf gaat hij nu zelf, al waarnemend en redenerend, uitzoeken hoe de wereld en het bestaan in elkaar zit. Alles wat de mens, uitgaande van zijn ei...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

modernisme

Te gebruiken voor op vernieuwing gerichte kunst uit de 20e eeuw. Gebruik `Modern Movement` specifiek voor de gezamenlijke activiteiten en doelen van de modernistische architectuur.
Categorie: Stijlen en Perioden > moderne Europese stijlen en stromingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Modernisme

(1920-1960) Verzamelnaam voor Functionalisme, Nieuwe Zakelijkheid en International Style. Centraal staat een zakelijke vormgeving die de functionele elementen van gebouwen benadrukt. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe materialen als gewapend beton en staal. Ook worden nieuwe bouwmethoden als montagebouw en standaardisatie toegepast. De architecte...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

modernisme

geest van het nieuwe in maatschappij, letteren en kunst; vrijzinnigheid op het gebied van de geloofsleer
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Modernisme

Door paus Pius X in 1907 veroordeelde stroming in de katholieke kerk die aanpassing aan de moderne samenleving voorstond.
Zie: syllabus.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Modernisme

Een neologisme
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

Modernisme

[Literatuur] Een overkoepelende term waaronder verschillende stromingen uit de literatuur van de 20ste eeuw onder vallen zoals expressionisme, futurisme, etc.
Gevonden op https://quizlet.com/4411020/literair-historische-begrippen-deel-2-bladzijde

modernisme

Stroming en periode in de westerse literatuur van de eerste helft van de 20ste eeuw, gekenmerkt door stilistische experimenten, twijfel aan traditionele waarden, en een geloof in de verheffende functie van literatuur. Zie ook T.S. Eliot , Gide , Hemingway , Joyce , Musil , Proust en Virginia Woolf .
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=3448

Modernisme

In de zeventiende eeuw is de filosofische beweging van de Verlichting ontstaan. Over het algemeen wordt dit gezien als de start van het modernisme. De mens verklaart zichzelf autonoom.
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

Modernisme

Het modernisme is een verzamelnaam voor vernieuwende stromingen in de kunsten en de westerse maatschappij tijdens de eerste helft van de 20e eeuw. De term refereert aan een culturele beweging die vooral na de eerste wereldoorlog in verzet komt tegen de traditionele opvattingen en vormen van kunst, architectuur, literatuur, geloof, sociale organisa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Modernisme

Modernisme

[design] - Modernisme is een designstroming en -stijl uit de jaren 1880-1940. ==Herkomst== ==Hoofdkenmerken== ==Familie van== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Modernisme_(design)

Modernisme

[rooms-katholiek] - Het modernisme is een vooral rooms-katholiek, theologisch verzamelbegrip uit de 19e en begin van de 20e eeuw voor filosofische en theologische opvattingen, die zijn gebaseerd op een nadruk op enerzijds de historisch-kritische hermeneutiek van bijbelse en andere geloofsdocumenten en anderzijds op de indiv...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Modernisme_(rooms-katholiek)

modernisme

avant-garde beweging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/modernisme

modernisme

het modernisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [modɛr'nɪsmə] Verbuigingen:   modernisme|n (meerv.) vernieuwende stroming in de kunst Voorbeeld:   `het vooroorlogse modernisme in de beeldende kunst`Antoniem:   traditionalisme © Kernerman Dictionar...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/modernisme

modernisme

avant-garde beweging
Jaar van herkomst: 1914 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

MODERNISME

1) Geest van het nieuwe 2) Kunststijl 3) Nieuwlichterij 4) Richting in de schilderkunst 5) Richting van de vrije gedachten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MODERNISME/1

MODERNISME

1) Geest van het nieuwe 2) Kunststijl 3) Nieuwlichterij 4) Richting in de schilderkunst 5) Richting van de vrije gedachten
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MODERNISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.