Zoek op

moratorium

verbintenissenrecht: wettelijk of officieel vastgesteld uitstel van de uitvoering van een contract of van betaling van schulden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/moratorium

moratorium

Opschorting van betalingsverplichtingen uit hoofde van een (buitenlandse) schuld. Een dergelijk moratorium kan overeengekomen, maar ook eenzijdig zijn. Ook: uitstel van een bepaalde activiteit, in het bijzonder uitbreiding van bestaande arsenalen kernwapens . Deze arsenalen worden dan ‘bevroren' op het bestaande niveau, in afwachting van wapenbeh...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/moratorium

moratorium

het moratorium zelfst.naamw.Uitspraak:   [mora'torijʏm] Verbuigingen:   moratorium|s, moratori|a (meerv.) het verschuiven naar een later tijdstip Voorbeeld:   `een moratorium op de voltrekking van de doodstraf`Synoniem:   uitstel © Kernerman ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/moratorium

MORATORIUM

1) Bezinning 2) Regeringsmaatregel 3) Schuldaflossing 4) Schuldeloosheid 5) Uitstel 6) Uitstel van betaling 7) Wettig uitstel van betaling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MORATORIUM/1

Moratorium

In het recht is een moratorium (afkomstig van het Latijnse morari, uitstellen) een rechtsmiddel, waarbij het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk wordt gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de debiteur. Dit kan betrekking hebben op natuurlijke en rechtspersonen maar ook op landen. De te...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Moratorium

moratorium

uitstel (van betaling)
Jaar van herkomst: 1847 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

moratorium

Opschorting, bijv. van voltrekkingen van de doodstraf. In het Verenigd Koninkrijk werd in 1965 een experimenteel moratorium van vijf jaar ingesteld. Sindsdien heeft het Lagerhuis verscheidene moties verworpen om de doodstraf weer in te voeren. In Zuid-Afrika werd een tweejarig moratorium op de doodstraf dat was afgekondigd in 1990, in 1992 verlengd...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

moratorium

uitstel van betaling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/moratorium

moratorium

[Politiek] (tijdelijke) stopzetting
Gevonden op https://quizlet.com/106865885/ws-24-woorden-rond-het-thema-politiek-flash-c
Geen exacte overeenkomst gevonden.