mortaliteit

mortaliteit zelfst.naamw. medisch het sterftecijfer Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'mortaliteit' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 25 definities op EncycloI.) Engels:Mortality sterftecijfer II.) •...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mortaliteit

mortaliteit

(Sterftecijfer) Geeft het aantal overlijdens per 1000 inwoners over een bepaalde periode, doorgaans een jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/aangedragen.php

Mortaliteit

Engels:Mortality sterftecijfer
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/m

mortaliteit

• [medisch] sterftecijfer.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/mortaliteit

mortaliteit

Het aantal of de frequentie van sterfgevallen in een periode i.v.t.de overige bevolking
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/mortaliteit

mortaliteit

sterftecijfer
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/mortaliteit

mortaliteit

De sterfte als onderdeel van de bevolkingsverandering.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

mortaliteit

Sterfte.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

mortaliteit

1. aantal gestorven mensen in een bepaalde bevolking 2. Sterfelijkheid
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Mortaliteit

Let op: Spelling van 1858 sterfelijkheid, sterfte, Mortifiant, beschamend, vernederd. Mortificatie, dooding; kastijding of tuchtiging van het ligchaam, onderdrukking der begeerten; ook een vernederend verwijt of eene andere grievende behandeling. Mortificeren, eigenl. dooden, oneigenl. opheffen, verniet...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Mortaliteit

Sterftecijfer in een gemeenschap. Rubriek(en): Levensreddend handelen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

Mortaliteit

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] sterfelijkheid; sterfte.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Mortaliteit

Sterftepercentage. De verhouding tussen het aantal sterfgevallen door een bepaalde ziekte en het aantal inwoners, meestal aangegeven per 100.000 inwoners per jaar.
Gevonden op http://www.borstkanker.nl/index.php?p=379

mortaliteit

sterftecijfer; Het cijfer dat aanduidt welk deel van de soort of de groep dieren aan een bepaalde ziekte zal sterven. Meestal wordt het aantal per 100.000 dieren aangegeven.
Gevonden op http://dieren-ehbo.nl/index.php?option=com_dbquery&limitstart=100&Itemid=48

Mortaliteit

Deel van een populatie dat aan een bepaalde ziekte sterft, in de regel uitgedrukt als aantal per 100.000 (z.o. letaliteit)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Mortaliteit

(latijn: mors, mortis : dood) Sterftecijfer, sterfteniveau, meestal uitgedrukt in procent (%).
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

mortaliteit

1. (epidemiologie) het aantal gestorvenen in een omschreven populatie in een omschreven periode. 2. sterfelijkheid; zie ook letaliteit, morbiditeit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

mortaliteit

1. (epidemiologie) het aantal gestorvenen in een omschreven populatie in een omschreven periode. 2. sterfelijkheid; zie ook letaliteit, morbiditeit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10967

Mortaliteit

(letaliteit) (1) Sterfte (= letaliteit) (2) Aantal sterfgevallen (mort = dood) in de bevolking (= populatie) als gevolg een bepaalde ziekte, medicijn- of drugsgebruik, deelname aan het verkeer, etc., gedurende een bepaalde tijdsperiode (= letaliteit). Bijvoorbeeld: de mortaliteit van griep bedroeg in 2002 in Nederland 800., d.w.z. dat in 2002 in Ne...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

mortaliteit

sterfelijkheid sterftecijfer
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/mortaliteit

MORTALITEIT

1) Aantal sterfgevallen per jaar 2) Dood 3) Percentage van de sterfgevallen 4) Sterfelijkheid 5) Sterfte 6) Sterftecijfer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MORTALITEIT/1

mortaliteit

sterftecijfer.
Gevonden op http://www.diabetes.be/3/84/overdiabetes/diabeteswoordenlijst.aspx

Mortaliteit

Engels:Mortality sterftecijfer
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/m

Mortaliteit

sterfte. De mortaliteitsgraad drukt het aantal mensen die aan een ziekte sterven uit in verhouding tot het aantal mensen die aan de ziekte lijden
Gevonden op http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/woordenlijst

Mortaliteit

Verhouding van het aantal gestorven mensen tot het aantal inwoners gedurende een bepaalde periode – gewoonlijk per 1000 inwoners per jaar. Mortaliteit wordt vaak gebruikt als uitkomstmaat in wetenschappelijk onderzoek. Statistici hanteren vaak kortheidshalve het begrip ‘sterfte’ – in plaats van ‘sterfteratio’ of ‘sterftecijfer'.
Gevonden op http://glossarium.regieraad.nl/Mortaliteit
Geen exacte overeenkomst gevonden.