Zoek op

mortaliteit

(Sterftecijfer) Geeft het aantal overlijdens per 1000 inwoners over een bepaalde periode, doorgaans een jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Mortaliteit

Engels:Mortality sterftecijfer
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/m

mortaliteit

• [medisch] sterftecijfer.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/mortaliteit

mortaliteit

De sterfte als onderdeel van de bevolkingsverandering.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

mortaliteit

Sterfte.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

mortaliteit

1. aantal gestorven mensen in een bepaalde bevolking 2. Sterfelijkheid
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Mortaliteit

Let op: Spelling van 1858 sterfelijkheid, sterfte, Mortifiant, beschamend, vernederd. Mortificatie, dooding; kastijding of tuchtiging van het ligchaam, onderdrukking der begeerten; ook een vernederend verwijt of eene andere grievende behandeling. Mortificeren, eigenl. dooden, oneigenl. opheffen, verniet...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Mortaliteit

Sterftecijfer in een gemeenschap. Rubriek(en): Levensreddend handelen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655

Mortaliteit

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] sterfelijkheid; sterfte.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Mortaliteit

Sterftepercentage. De verhouding tussen het aantal sterfgevallen door een bepaalde ziekte en het aantal inwoners, meestal aangegeven per 100.000 inwoners per jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10728

mortaliteit

sterftecijfer; Het cijfer dat aanduidt welk deel van de soort of de groep dieren aan een bepaalde ziekte zal sterven. Meestal wordt het aantal per 100.000 dieren aangegeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Mortaliteit

Deel van een populatie dat aan een bepaalde ziekte sterft, in de regel uitgedrukt als aantal per 100.000 (z.o. letaliteit)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Mortaliteit

(latijn: mors, mortis : dood) Sterftecijfer, sterfteniveau, meestal uitgedrukt in procent (%).
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

Mortaliteit

(letaliteit) (1) Sterfte (= letaliteit) (2) Aantal sterfgevallen (mort = dood) in de bevolking (= populatie) als gevolg een bepaalde ziekte, medicijn- of drugsgebruik, deelname aan het verkeer, etc., gedurende een bepaalde tijdsperiode (= letaliteit). Bijvoorbeeld: de mortaliteit van griep bedroeg in 2002 in Nederland 800., d.w.z. dat in 2002 in Ne...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

mortaliteit

mortaliteit zelfst.naamw. medisch het sterftecijfer Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'mortaliteit' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 25 definities op EncycloI.) Engels:Mortality sterftecijfer II.) •...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mortaliteit

mortaliteit

sterftecijfer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10926

Mortaliteit

Engels:Mortality sterftecijfer
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/m

Mortaliteit

sterfte. De mortaliteitsgraad drukt het aantal mensen die aan een ziekte sterven uit in verhouding tot het aantal mensen die aan de ziekte lijden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11029

Mortaliteit

Verhouding van het aantal gestorven mensen tot het aantal inwoners gedurende een bepaalde periode – gewoonlijk per 1000 inwoners per jaar. Mortaliteit wordt vaak gebruikt als uitkomstmaat in wetenschappelijk onderzoek. Statistici hanteren vaak kortheidshalve het begrip ‘sterfte’ – in plaats van ‘sterfteratio’ of ‘sterftecijfer'.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Mortaliteit

Verhouding van het aantal gestorven mensen tot het aantal inwoners gedurende een bepaalde periode – gewoonlijk per 1000 inwoners per jaar. Mortaliteit wordt vaak gebruikt als uitkomstmaat in wetenschappelijk onderzoek. Statistici hanteren vaak kortheidshalve het begrip ‘sterfte’ – in plaats van ‘sterfteratio’ of ‘sterftecijfer'.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Mortaliteit

Sterftepercentage. De verhouding tussen het aantal sterfgevallen door een bepaalde ziekte en het aantal inwoners, meestal aangegeven per 100.000 inwoners per jaar.
Gevonden op http://www.borstkanker.nl/index.php?p=379

Mortaliteit

Mortaliteit (dodelijkheid) is de sterfte, aangegeven in relatie tot het totaal aantal individuen waar het over gaat, meestal in procent of promille. Bijvoorbeeld van alle mensen die een bepaalde ziekte krijgen, van proefdieren in een experiment (zie ook LD50), of van nakomelingen in een veestapel in de eerste levensweek. Sinds 1968 wordt de microm...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mortaliteit

mortaliteit

sterftecijfer (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mortaliteit

mortaliteit

sterftecijfer
Jaar van herkomst: 1650 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

MORTALITEIT

1) Aantal sterfgevallen per jaar 2) Dood 3) Percentage van de sterfgevallen 4) Sterfelijkheid 5) Sterfte 6) Sterftecijfer
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MORTALITEIT/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.