Zoek op

nalatigheid

verbintenissenrecht: verzuim; fout die bestaat in het niet doen van iets. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/nalatigheid

nalatigheid

Een rechtspersoon, en dus ook een staat, kan verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen die begaan zijn door daad of nalatigheid (Eng: act or omission). Het niet nakomen van verplichtingen van de staat, zoals door nalatigheid in het bieden van bescherming en het berechten van misdaden, is een inbreuk op de due diligence van die staat. Een v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

nalatigheid

Het niet zorgvuldig uitvoeren van wat van een normaal redelijk persoon kan worden verwacht.
Categorie: Abstracte Begrippen > juridische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

nalatigheid

•een fout doordat er iets nagelaten wordt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/nalatigheid

nalatigheid

nalatigheid zelfst.naamw. een fout doordat er iets nagelaten wordt    Voorbeeld: `Dit is overduidelijk een nalatigheid van de docenten. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'nalatigheid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spelling...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/nalatigheid

nalatigheid

Het niet nakomen van een verplichting. Dit speelt zowel in het strafrecht als het privaatrecht een rol. In het strafrecht zijn er bepaalde delicten die nalatigheid direct strafbaar stellen, zoals in het geval dat er wordt nagelaten om hulp te bieden aan iemand die daar dringend behoefte aan heeft (artikel 450 Wetboek van Strafrecht ). Bij veel de...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9718

NALATIGHEID

1) Achteloosheid 2) Incurie 3) Laksheid 4) Laxiteit 5) Nonchalance 6) Omissie 7) Onachtzaamheid 8) Onverschilligheid 9) Slordigheid 10) Uitlating 11) Verwaarlozing 12) Verzaking 13) Verzuim 14) Weglating 15) Zorgeloosheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NALATIGHEID/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.