Zoek op

nationalisme

[politiek] voorliefde voor het eigen land; streven naar nationale zelfstandigheid…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=nationalisme

nationalisme

het nationalisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [nɑ(t)ʃonaˈlɪsmə] politiek streven naar een eigen land of naar meer macht voor het eigen land Voorbeeld:   `het Catalaanse nationalisme` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'nationalisme' komt ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/nationalisme

nationalisme

sterke voorkeur voor alles van het eigen land vb: uit nationalisme drinken de Fransen nooit Spaanse wijn
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=nationalisme

Nationalisme

Een soort van nationaal bewustzijn. Men voelt zich door taal, gewoontes, een vlag en het volkslied als inwoners sterk met elkaar verbonden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Nationalisme

Streven van een volk staatkundig onafhankelijk te worden of die onafhankelijkheid veilig te stellen.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

nationalisme

Besef van nationaal bewustzijn dat één natie boven alle andere verheft en primair de nadruk legt op de bevordering van de cultuur en belangen van dat land in plaats van dat van andere landen of supranationale groepen. Gebruik `patriottisme` voor de liefde voor iemands vaderland en toewijding aan de belangen van dit land in het algemee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

nationalisme

Ideologie gebaseerd op het idee dat mensen trouw zijn aan de eigen staat, natie of volk. Een gematigde vorm van nationalisme kan een land ten goede komen: de burgers voelen zich meer betrokken bij grote kwesties van hun samenleving en zijn bereid hun land tegen buitenlandse dreigingen te verdedigen. Aan een meer fervent nationalisme kleven veel nad...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Nationalisme

Nationalisme, is het gevoel dat je bij een bepaalde natie hoort. Het is een cultureel gegeven en niet een ‘aangeboren’ gevoel. Nationalisten neigen er vaak toe om wel te claimen dat een bepaalde groep als van ‘nature’ bij een bepaald gebied hoort en daarom recht heeft op dat gebied. Als je kijkt op een historische wereldatlas, zie je echter...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

nationalisme

het streven van een volk naar een vrije staat, de overtuiging dat het eigen volk beter is
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

nationalisme

Begrippenlijst: Eerste Wereldoorlog - Voorliefde voor de eigen nationaliteit en daaruit voortvloeiend het streven de identiteit van het eigen land te bevorderen en te benadrukken. Nationalisme gaat meestal gepaard met een zekere superieure afkeer van het vreemde.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bwo1.htm

Nationalisme

Begrippenlijst: Europese geschiedenis - Liefde voor het eigen volk. Een natie verlangt erkenning van de eigen taal en cultuur en wenst een eigen staat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/beurop.htm

nationalisme

Begrippenlijst: Tweede Wereldoorlog - Voorliefde voor de eigen nationaliteit en daaruit voortvloeiend het streven de identiteit van het eigen land te bevorderen en te benadrukken. Nationalisme gaat meestal gepaard met een zekere superieure afkeer van het vreemde.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bwo2.htm

nationalisme

[Politiek] streven naar een onafhankelijke staat op basis van een gemeenschappelijke taal, geschiedenis, cultuur en etnische achtergrond; overdreven vaderlandsliefde
Gevonden op https://quizlet.com/12958808/memo-hoofdstuk-8-examenhulp-ondernemers-in-eco

nationalisme

[Geschiedenis] sterke voorliefde voor de cultuur van het volk waartoe men zich rekent en het streven naar de eenheid van dat volk binnen een staat
Gevonden op https://quizlet.com/86257460/geschiedenis-flash-cards/

Nationalisme

een politieke ideologie, waar geen vaste en onbetwistbare definitie voor bestaat. Verschillende uitleggingen kunnen zijn: vaderlandsliefde, het streven naar congruentie van natie en staat (natiestaat) of het ophemelen of verdedigen van het eigene.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

nationalisme

Sterke voorliefde voor het eigen volk en de eigen staat. Deze houding gaat vaak gepaard met een afkeer van of minachting voor andere volkeren. Het begrip heeft een negatieve lading, vooral als gevolg van het nationaal-socialisme in Duitsland, waar politieke leiders nationalistische gevoelens manipuleerden. Zie ook discriminatie , fascisme en xenof...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=2597

Nationalisme

Nationalisme heeft een voorliefde voor het “eigen volk” (vaak met afkeer van het vreemde). Het eigen volk en vaderland gaan voor alles. Nationalisme geeft macht aan de staat boven het individu. Het is een collectivistische beweging, in tegenstelling tot het libertarisme waarin elk individu soeverein (Z) is. Een natie is immers slechts e...
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Nationalisme

Nationalisme is een politieke ideologie die stelt dat de staat als politieke eenheid congruent moet zijn aan de natie als sociaal-culturele eenheid. Er zijn verschillende vormen van nationalisme te onderscheiden, waaronder staatsnationalisme, cultuurnationalisme, etnisch nationalisme, nationaalsocialisme, romantisch nationalisme, liberaal national...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationalisme

Nationalisme

Het nationalisme is een ideologie die het eigen land als uitgangspunt stelt. Daarbij wordt gestreefd naar een eigen land of juist meer invloed daarvan. Het nationalisme bevordert en benadrukt de eigenschappen van het eigen volk. Het nationalisme uit zich in verschillende vormen. Het kan variëren van een vorm van vaderlandsliefde tot een totalitair...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Nationalisme

NATIONALISME

1) Liefde eigen volk 2) Liefde voor eigen volk 3) Liefde voor eigenvolk 4) Politieke stroming 5) Richting in het denken 6) Vaderlandsliefde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NATIONALISME/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.