Niet ontvankelijk

Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de rechter op grond van de tenlastelegging en/of naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting de geldigheid van de dagvaarding en/of zijn bevoegdheid tot kennisneming van het ten laste gelegde feit bestrijdt. De officier van justitie wordt dan niet- ontvankelijk verklaard.
Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/
Geen exacte overeenkomst gevonden.