Zoek op

Niet ontvankelijk

Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de rechter op grond van de tenlastelegging en-of naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting de geldigheid van de dagvaarding en-of zijn bevoegdheid tot kennisneming van het ten laste gelegde feit bestrijdt. De officier van justitie wordt dan niet- ontvankelijk verklaard.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.