Zoek op

Niet ontvankelijk

Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de rechter op grond van de tenlastelegging en-of naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting de geldigheid van de dagvaarding en-of zijn bevoegdheid tot kennisneming van het ten laste gelegde feit bestrijdt. De officier van justitie wordt dan niet- ontvankelijk verklaard.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Niet-ontvankelijk

Niet vatbaar voor berechting. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter, bijvoorbeeld omdat een zaak te lang heeft gelegen of omdat de termijn waarbinnen het beroep binnen had moeten zijn, is overschreden. In het strafrecht kan ook het Openbaar Ministerie
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

niet-ontvankelijk

Gebruikt voor: ontvankelijkheid Minder specifiek: vervolging Zie ook: Openbaar Ministerie
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/2555

Niet-ontvankelijk

Niet vatbaar voor berechting. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter, bijvoorbeeld omdat een zaak te lang is blijven liggen of omdat de termijn waarbinnen het beroep binnen had moeten zijn, is overschreden. In het strafrecht kan ook het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk zijn als bijvoorbeeld de opsporing en vervolging niet fats...
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Niet-ontvankelijk

Niet-ontvankelijk betekent niet vatbaar voor berechting. De rechter beslist over niet-ontvankelijkheid, bijvoorbeeld als een zaak te lang geduurd heeft of omdat de termijn waarbinnen hoger beroep binnen had moeten zijn, is overschreden. In het strafrecht kan het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk zijn als bijvoorbeeld de opsporing en vervolging...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-ontvankelijk

Niet-ontvankelijk

Niet-ontvankelijk is een juridische term waarmee wordt aangegeven dat een partij of instantie niet vatbaar is voor rechtsvervolging. De term niet-ontvankelijk komt veelal voor in het bestuursrecht en het strafrecht. Wanneer een persoon bij de gemeente een aanvraag doet om een vergunning te krijgen voor het kappen van een boom, wordt hij aangemerkt ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Niet-ontvankelijk
Geen exacte overeenkomst gevonden.