Zoek op

nijverheid

alle bedrijvigheid/industrie waarbij grondstoffen worden verwerkt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/nijverheid

nijverheid

fabrieken en bedrijven vb: in de bouwnijverheid wordt korter gewerkt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=nijverheid

Nijverheid

Samenvoeging van de SBI-secties C t-m F, daardoor omvattend:
- Winning van delfstoffen;
- Industrie;
- Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en water;
- Bouwnijverheid.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=495

Nijverheid

Let op: Spelling van 1914 Suriname.: Suriname is sedert den aanvang der vestiging van Europeanen een landbouwende kolonie geweest; de economische geschiedenis van de kolonie leert men uit de geschiedenis van dien landbouw kennen. Onder die omstandigheden was er voor de ontwikkeling van andere industrieën, dan die onmiddellijk met den landbo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Nijverheid

[Literatuur] Industrie
Gevonden op https://quizlet.com/127233194/literatuur-nederlands-flash-cards/

nijverheid

de nijverheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['nɛivərhɛit] beroepswerkzaamheden waarbij iets wordt gemaakt of bewerkt Voorbeelden:   `De ambachtelijke nijverheid en de thuisarbeid liepen sterk terug door de opkomst van de industrialisatie.`, `diamantnijverheid`, `...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/nijverheid

nijverheid

[Geschiedenis] het maken van producten
Gevonden op https://quizlet.com/104120320/geschiedenis-flash-cards/

Nijverheid

Nijverheid is een Nederlandse leenvertaling voor industrie. Nijverheid komt voor als nijverheidsonderwijs waarmee [ hoerenschool ] en huishoudscholen werden bedoeld. Dit onderwijs behelst praktische kennis die noodzakelijk is voor het uitvoeren van een beroep of vak. Oorspronkelijk was het met name onderwijs ten behoeve van het verwerken van grond...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nijverheid

Nijverheid

Nijverheid is de bedrijvigheid waarbij grondstoffen worden verwerkt. Het gaat hierbij om werkzaamheden waarbij iets wordt gemaakt of iets wordt bewerkt. Een ander woord voor nijverheid is fabriekswezen. Industrie is een vorm van nijverheid op grote schaal. Er bestaan verschillende soorten nijverheid. Iemand in de bouwnijverheid is bijvoorbeeld werk...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Nijverheid
Geen exacte overeenkomst gevonden.