Zoek op

nimf

nimf zelfst.naamw. mythologie een Griekse halfgodin en daimon die in de natuur leeft, en vaak gebonden is aan een bepaalde plek of plantensoort, meestal voorgesteld in de gedaante van een bevallig meisje biologie het juveniele stadium van dieren die een onvolledige gedaanteverwisseling hebben B...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/nimf

NIMF

1) Beeldschoon meisje 2) Bekoorlijk meisje 3) Bevallig meisje 4) Bevallige doktersassistente 5) Fase in de gedaantewisseling van de insecten 6) Gedaante van een insect 7) Godin 8) Godin van de natuur 9) Godin van de rivieren 10) Godin van lagere orde 11) Godin van lagere rang 12) Griekse halfgodin 13) Halfgodin 14) Insectengedaante 15) Insectenlarv...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NIMF/1

Nimf

naam van de onder- of halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen, in de gedaante van mooie meisjes, die niet onsterfelijk waren, maar duizenden jaren leefden.De bezielden en beheersten de voorwerpen der natuur en daaraan hun bijzondere namen aan ontleenden.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Nimf

[biologie] - Een nimf is het juveniele stadium van dieren die een onvolledige gedaanteverwisseling hebben. Alle dieren die een exoskelet hebben en dit skelet blijven afwerpen (vervellen) tot ze geslachtsrijp zijn, hebben een nimfstadium. Ze verpoppen dus niet. Het betreft alle kreeftachtigen, alle spinachtigen en een aantal...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nimf_(biologie)

Nimf

[mythisch wezen] - Een nimf (Oudgrieks: νύμφη: bruid, gesluierd) is een Griekse halfgodin en daimon die in de natuur leeft, en vaak gebonden is aan een bepaalde plek of plantensoort. De nimf behoort tot de chtonische goden en verschijnt zeer dikwijls, evenals de - hen belagende - Satyrs, Pans, Panisken en andere wezens...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Nimf_(mythisch_wezen)

nimf

wezen dat bossen, rivieren bewoonde
Jaar van herkomst: 1530 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Nimf

Let op: Spelling van 1858 nymphe, Fr., eene vrouwelijke godheid, die zeeën, vloeden, bosschen, bergen, enz. bewoont; ook insektenpop
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Nimf

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) naam van de onder- of halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen, in de gedaante van mooie meisjes, die niet onsterfelijk waren, maar duizenden jaren leefden.De bezielden en beheersten de voorwerpen der natuur en daaraan hun bijzondere namen aan ontleenden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859

nimf

mythologisch wezen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/nimf

nimf

een jong exemplaar van die insecten, die een onvolledige gedaanteverwisseling hebben. De nimfen lijken gewoonlijk sterk op de volwassen dieren, afgezien van het feit dat de vleugels niet volledig ontwikkeld zijn; ze eten gewoonlijk hetzelfde soort voedsel als de volwassen dieren. Alternatieven: nimfale nimfen
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=defini
Geen exacte overeenkomst gevonden.