Zoek op

nomina

namen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Nomina

Let op: Spelling van 1858 Lat., schulden. Nomina activa, active schulden, die in te vorderen zijn. Nomina passiva, passive schulden, die betaald moeten worden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.