Zoek op

Normaliseren

Een geluidsbestand zodanig versterken of dempen dat het even hard klinkt als de norm van de normalisatiefilter. Als je dit bij een reeks geluidsbestanden doet zullen ze allemaal ongeveer even hard klinken
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Normaliseren

Het vertalen van een PostScript-bestand in een PDF-bestand met Adobe Acrobat Distiller. Ook een bestand `distilleren` genoemd.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Normaliseren

Synoniem: standaardiseren
Lineaire transformatie, waardoor de uitkomsten van variabelen beter vergelijkbaar worden. Een veel toegepaste standaardisatie is de z-transformatie.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Normaliseren

- (normalize) Digitale functie waarbij het gehele signaal evenredig wordt versterkt tot het niveau waarbij de pieken in het signaal het maximaal toegestane niveau bereiken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/33362375

normaliseren

Def.: het vastleggen van de beddingbreedte van een rivier.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

normaliseren

Het vertalen van een PostScript-bestand in een PDF-bestand met Adobe Acrobat Distiller, wordt ook een bestand 'distilleren' genoemd.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/normaliser

normaliseren

normaliseren werkw.Uitspraak:   [nɔrmali'zerə(n)] Verbuigingen:   normaliseerde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft, is genormaliseerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen in de gewone situatie (terug)brengen of terugkeren Voorbeelden:   `D...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/normaliseren

Normaliseren

Normaliseren betekent `normaal maken`. Let op: In veel gevallen is de Nederlandse term voor het Engelse to normalise (BE)-to normalize (AE) eigenlijk normeren. Het Nederlandse normaliseren heet in het Engels meestal to standardise (BE)-to standardize (AE). Dit kan een bron van spraakverwarring opleveren. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Normaliseren

normaliseren

van rivieren: de rivier beter bevaarbaar maken
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=n

NORMALISEREN

1) Eenvormig maken 2) Herstellen 3) Regelen 4) Regelmatig maken 5) Regulariseren 6) Rivierverbetering 7) Standaardiseren
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NORMALISEREN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.