Zoek op

Oche

[stad] - Uitgevonden tradities zijn nationale symbolen en rituelen die worden voorgesteld als oude tradities. Door te verwijzen naar een ver verleden wordt een nationale identiteit geschapen die de nationale eenheid bevordert. Er zijn drie elkaar overlappende vormen van uitgevonden tradities die: Zo worden nationale vlaggen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oche_(stad)

Oche

De lijn waar je achter staat om te gooien.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10279
Geen exacte overeenkomst gevonden.