Zoek op

oeratmosfeer

is de atmosfeer die zich boven de aarde bevond in de oertijd (het Hadeïcum), ca. 4 miljard jaar geleden. De oeratmosfeer bestond uit grote hoeveelheden waterdamp, stikstofgas, ammoniak, waterstofgas, methaan, diwatersofsulfide en koolstofmonoxide, die uit het inwendige van de aarde vrijkwamen. Een vergelijkbaar gasmengsel komt ook nu nog vrij bij....
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

oeratmosfeer

Atmosfeer die zich boven de aarde bevond in de oertijd, circa 4 miljard jaar geleden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.