Zoek op

omwentelingsellipsoïde

Syn.: Ellipsoïde Def.: mathematische figuur, die ontstaat door een ellips,met lange en korte as a en b te roteren om de korte as (kortweg: ellipsoïde)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880
Geen exacte overeenkomst gevonden.