Zoek op

onder ogen

Spreekwoorden: (1914) Iemand (of iets) onder de oogen zien
d.w.z. iemand niet vreezen; een gevaar, eene moeilijkheid, vergeleken bij een persoon, die vrees inboezemt, van naderbij durven beschouwen, er niet tegen opzien, niet vreezen1). Vgl. Pers, 678 a: Zy waren afgerechter om papen en monnicken te knevelen, als hunne vy...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1741.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.